Prednáška / Senec

Kto príde po Einsteinovi?

Kto príde po Einsteinovi?

Kto príde po Einsteinovi? Zdroj: solarastronomy.sk

Pozývame vás na letnú sériu astroprednášok, ktoré sa uskutočnia počas letných prázdnin v stredu  o 19:00 h v priestoroch ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Kedy a kde sa prednáška Kto príde po Einsteinovi? uskutoční

Prednáška sa uskutoční 31. júla 2024 od 19.00 v areáli ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Prednášajúci

Mgr. Samuel Kováčik, PhD., Katedra teoretickej fyziky, Oddelenie teoretickej fyziky, FMFI UK v Bratislave.

Mgr. Juraj Tekel, PhD.Katedra teoretickej fyziky, Oddelenie teoretickej fyziky, FMFI UK v Bratislave.

Viac info

www.solarastronomy.sk/astroprednasky/

https://www.facebook.com/solarastronomy.sk