Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Sexuálne správanie a alkoholizmus – hmyz a človek

VEDA NA DOSAH

Vo svojej prednáške nás Dr. Žitňan oboznámil s tým, ako sa genetickými a molekulárnymi metódami podarilo odhaliť hormóny a gény, ktoré sú zodpovedné za alkoholizmus mušky. Zároveň vysvetlil, ako veľmi podobné gény ovplyvňujú závislosť človeka od alkoholu a drog.

Pri štúdiu rozmnožovania hmyzu (priadky morušovej a vínnej mušky) sa zistilo, že na správny vývin pohlavných orgánov, oplodnenie a kladenie vajíčok sú nevyhnutné biologicky aktívne látky, a to steroidové a peptidové hormóny. Tie sú veľmi podobné hormónom človeka. Uvedené hormóny sú tiež dôležité pri regulácii jednotlivých fáz sexuálneho správania. V súčasnej dobe sa prišlo na to, že samce vínnej mušky, ktoré boli neúspešné pri párení, majú výrazné sklony k alkoholizmu. Tieto štúdie tiež objasnili mechanizmus pôsobenia niektorých génov, čo pomohlo liečiť závislosť ľudí pomocou liekov proti rakovine. Dané výsledky sú podľa neho výborným príkladom podobnosti základných pochodov hmyzu a človeka.

Kto je Dušan Žitňan

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. je vedec – zoológ, vedúci vedecký pracovník v sekcii molekulárnej fyziológie a riaditeľ Ústavu zoológie SAV. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je výskum hormonálnej regulácie vývinu a rozmnožovania hmyzu i kliešťov. Vo výskume používa rôzne molekulárne, fyziologické a mikroskopické metódy s cieľom využiť získané výsledky aj v praxi.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky