Značka: 2018

Finančná gramotnosť mladých sa zlepšila, za priemerom OECD zaostávame

Najnovšie výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA zameranej na finančnú gramotnosť upriamili pozornosť na mladých ľudí z nižších sociálno-ekonomických vrstiev. Výsledky...

| Marta Bartošovičová

VIDEO: Slovenskí vedci – Otokar Grošek (kryptológia)

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

| Matej Pok

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Technológ roka získal Jozef Zohn

Ing. Jozef Zohn je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti zvárania. Absolvoval Strojnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, odbor Strojárstvo,...

| Marta Bartošovičová
22Máj
Prednáška | celé Slovensko

prezentácia|Relácia RTVS Veda a technika – špeciál: Vedec roka 2018 (repríza)

Mimoriadna relácia venovaná piatim najlepším vedcom zo Slovenska za rok 2018. UVIDÍTE ODBORNÍKOV V OBLASTIACH AUTOMATIZÁCIE, NANOMATERIÁLOV, ZVÁRANIA, KRYPTOLÓGIE A...

18Máj
Prednáška | celé Slovensko

prezentácia|Relácia RTVS Veda a technika – špeciál: Vedec roka 2018

Mimoriadna relácia venovaná piatim najlepším vedcom zo Slovenska za rok 2018. UVIDÍTE ODBORNÍKOV V OBLASTIACH AUTOMATIZÁCIE, NANOMATERIÁLOV, ZVÁRANIA, KRYPTOLÓGIE A...

Ocenenie Vedec roka SR v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce získal prof. Otokar Grošek

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., je jeden zo zakladateľov a  koordinátorov stredoeurópskej série konferencií Central European Conference on Cryptology ako...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Inovátor roka získal prof. Ján Piteľ

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. je uznávaným odborníkom v oblasti procesnej automatizácie a riadenia strojov a procesov. V rámci svojej dlhoročnej...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Mladý vedecký pracovník získal Matej Baláž

RNDr. Matej Baláž, PhD., poukazuje v rámci svojej práce na rôznorodú využiteľnosť mechanochémie (ide o environmentálne prijateľný prístup využívajúci prostriedky...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Vedec roka SR 2018 získal doc. Vladimír Zeleňák

Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., patrí k popredným vedeckým osobnostiam Slovenskej republiky. Počas svojej vedeckej kariéry publikoval viac ako 100 vedeckých...

| Marta Bartošovičová
Vedec roka SR 2018 - logo

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov,...

| Marta Bartošovičová