Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

O sexualite hovoríme málo

Monika Tináková

Ilustarčné foto: láska; Pixabay.com /Daniel_Nebreda)

Hovoriť treba o všetkom. Či už ide o pozitívne a negatívne témy, atraktívne či menej zaujímavé, ale najmä tie, o ktorých sa hovorí málo. Aktuálne vydanie relácie Veda SK sa venovalo sexualite. Ako ju vnímame, ako ju vedci skúmajú, ako ovplyvňuje naše správanie, ako o nej hovoriť viac – aj o tom rozprávali dvaja odborníci.

Pozvanie do relácie tentokrát prijal doc., PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., zástupca riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied a Mgr. Veronika Valkovičová, ktorá v súčasnosti študuje spojené postgraduálne štúdium na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Antverpách. Vo svojom výskume sa venuje verejným politikám rodovej rovnosti a sexuality.

Odpovede na rôznorodé otázky zaznievali v sobotu večer na Rádiu Slovensko od 22.20 hod.

„Verejná debata, napríklad aj o sexualite môže vzniknúť až vtedy, keď sa vytvorí nejaký diskurz. Keď spoločenský diskurz neexistuje, tak sa na tú tému nedá argumentovať vo verejnom priestore, neexistuje mediálne pokrytie a bežní občania tú tému ako takú nevnímajú. Potom je možné sa jej veľmi ľahko zmocniť v niektorých kľúčových situáciách, politických rozhovoroch, pretože sa môže stať výhodným tovarom, politickým tovarom na rozhodovanie. Keďže diskurz nie je, v parlamente sa potom o tom oveľa ľahšie rozhodne a následne prichádzajú zaujímavé a úplne neštandardné legislatívne návrhy. A toto sa deje aj v slovenskom parlamente,“ povedal Gabriel Bianchi.

„Odborne sa zaoberám tým, akými rôznymi spôsobmi vstupuje štát do ľudskej sexuality. Akými spôsobmi ju reguluje, monitoruje, kontroluje. A práve toto bolo pre mňa aj počas vysokej školy zaujímavé, akým spôsobom adresuje práva obetí sexuálneho násilia a akým spôsobom nejako rámcuje túto problematiku. Pokiaľ ide o oblasť sexuálneho násilia, tú by mal štát určite regulovať,“ povedala Veronika Valkovičová.

Odborníci sa zhodli na tom, že v našej spoločnosti sa otvorene o sexualite nehovorí.

„Ale hovorí sa o rôznych excesívnych javoch, a to je ten problém. Momentálne čelíme takému sociologickému vývinu, ktorý sa nazýva intímne občianstvo. To je historická doba, kedy sa obsahy, ktoré boli vyslovene rezervované pre komunikáciu dvoch partnerov, ktorí majú nejakú sexuálnu interakciu, zrazu preniesli do verejného prostredia. Ale to prostredie na to nie je pripravené, a to vyvoláva rôzne hysterické reakcie alebo frustráciu. A v našom prostredí sme si ešte určite nezvykli, že rozprávať sa o sexualite, je tak užitočné a zdravé, ako sa rozprávať o stravovaní,“ povedal Gabriel Bianchi.

muž a žena

Sexualita je témou, ktorú treba vnímať aj v medzinárodnom kontexte. Krajiny legislatívne riešia rôzne druhy prístupov, jedným z nich je podľa odborníčky aj náhradné materstvo. 

„Máme tu Európsku úniu, ktorá vytvára vlastné politiky na supranacionálnej úrovni, otvára otázky, akými je napríklad surogačné materstvo, teda situáciu, kedy sa žena rozhodne za finančnú odmenu vynosiť dieťa pre nejaký pár. Únia však rieši aj otázky sexbiznisu, ľudí v prostitúcií, to všetko sú už témy, ktoré sa otvárajú na nadnárodnej úrovni,“ povedala Veronika Valkovičová.

Jednou z funkcií sexuality je aj tá reprodukčná. Štatistiky hovoria, že dnes sa na Slovensku rodí až 30 % detí mimo manželstva.

„Myslím si, že to je do značnej miery aj vzdelanostnou perspektívou, možno aj triednou perspektívou inštitúcie manželstva,“ povedala Veronika Valkovičová.

Odborníci z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV sa venujú aj násiliu medzi deťmi. Téma je podľa Gabriela Bianchiho jednou z najdôležitejších tém výskumu v oblasti sexuality.

„Lebo tomu, ako zneužívajú deti dospelí, sa venuje medicína, psychológia posledných 30 rokov, sú o tom napísané štúdie, premenilo sa to na legislatívu. Ale medzi deťmi sa deje veľmi veľa sexuálneho násilia. Náš výskum ukázal, že minimálne 30 % mladých ľudí vykazuje to, že boli vystavení nežiadúcej sexuálnej aktivite niekoho z druhej strany,“ dodáva Bianchi.

Celú reláciu na tému si môžete vypočuť z archívu Rádia RTVS

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Úvodné foto: Pixabay.com /Daniel_Nebreda)

Ilustračné foto: Pixabay.com (Clker-Free-Vector-Images)

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky