Medicína

Dezinformácie týkajúce sa očkovania patria medzi 10 najväčších hrozieb pre verejné zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia tento rok zaradila dezinformácie týkajúce sa očkovania medzi 10 najväčších hrozieb pre verejné zdravie. Znamená to ale,...

| VEDA NA DOSAH

Vajíčka sú symbolom Veľkej noci… aj zdrojom výživy

S Veľkou nocou sú neodmysliteľne späté kraslice alebo maľované vajíčka. Zvýšená spotreba vajec počas veľkonočných sviatkov je prirodzená, pretože sú...

| Marta Bartošovičová

Príprava budúcich investícií EÚ do zdravia

Zdravotná starostlivosť je v centre záujmu občanov EÚ. Z výsledkov posledného prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že zdravotná starostlivosť sa považuje za hlavný problém,...

| VEDA NA DOSAH

Zriedkavé ochorenia si pripomíname posledný februárový deň

Už 10. ročník medzinárodného dňa zriedkavých chorôb si pripomíname dňa 28. februára. Cieľom je podporiť a zdôrazniť význam výskumu v...

| VEDA NA DOSAH

Súvisí pohyblivosť a zakrivenie chrbtice v driekovej oblasti s rýchlosťou rotácie trupu hendikepovaných športovcov?

Problematike rozvoja sily svalov trupu a zlepšenia stability tzv. core sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Podstatne menej štúdií sa zaoberá...

| VEDA NA DOSAH

Cezhraničná výmena zdravotných záznamov v Európe začína byť reálna

V súčasnosti sa úroveň prístupnosti európskych občanov k ich elektronickým zdravotným záznamom v jednotlivých krajinách EÚ značne líši. Aj keď...

| VEDA NA DOSAH

Vírusy hepatitídy a HIV by sa mali do roku 2030 čo najviac eliminovať

Vo svete prebieha globálne úsilie na odstránenie vírusu hepatitídy a vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) do roku 2030, ako ohrozenia verejného...

| VEDA NA DOSAH

Ocenený rektorom UK bol aj prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. z Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky

Vysokoškolským pedagógom je 40 rokov. Publikoval desiatky vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch, eviduje 260 ohlasov v citačných indexoch,...

| VEDA NA DOSAH

Nikotín je podľa odborníkov návykovejší ako heroín alebo kokaín

Dym z cigariet znamená pre nefajčiarske okolie výrazné zdravotné riziko, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, preto  problematiku pasívneho fajčenia,...

| VEDA NA DOSAH

Medzi ocenených pedagógov UK patrí aj prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Jej vedeckovýskumná práca je orientovaná predovšetkým na zdokonaľovanie metód a postupov funkčnej diagnostiky výkonnosti športovcov i bežnej populácie a ich...

| VEDA NA DOSAH