Medicína

V boji proti epilepsii

Maximálnemu depolarizačnému posunu (paroxysmal depolarization shift – PDS) ako epileptogénnemu faktoru sa vo vedeckej obci pripisuje stále väčšia pozornosť, najmä...

| VEDA NA DOSAH

Publikácia EÚ o zriedkavých chorobách

Zriedkavé choroby zahŕňajú 5000 až 8000 život ohrozujúcich alebo chronicky oslabujúcich chorôb. Aj keď sú individuálne vzácne, spoločne ovplyvňujú 27...

| VEDA NA DOSAH

Aký je stav zdravia Slovákov

Bez prehodnotenia systémov zdravotníctva v rámci EÚ nemôžeme zabezpečiť, aby naďalej spĺňali svoj účel a poskytovali starostlivosť zameranú na pacienta. Vyplýva...

| VEDA NA DOSAH

Vysokointegrovaný senzor na skríning nanotoxicity

V dnešnej dobe sú nanomateriály predmetom záujmu mnohých vedných disciplín, lekárske vedy nevynímajúc. Biomedicínske centrum SAV sa od apríla 2016 venuje...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s prof. Darinou Tarcsiovou o deťoch s poruchou sluchu

Na predstavení novej publikácie Máme dieťa s poruchou sluchu, 2.diel sme sa stretli aj s prof. Darinou Tarcsiovou, jednou z autoriek tejto 2-dielnej...

| VEDA NA DOSAH

Košický kurz regionálnej anestézie a historicky prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v Košiciach

Trendom vo vyspelých krajinách je realizovať čo najviac jednodňových neinvazívnych operácií a znižovať používanie liečív na tlmenie bolesti na čo najnižšiu...

| VEDA NA DOSAH

Digitálna transformácia v oblasti zdravia

Demografické zmeny, čoraz väčšia prevalencia chronických chorôb, opätovný výskyt infekčných chorôb a rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú veľké výzvy...

| VEDA NA DOSAH

Účinné cvičenie pod dohľadom trénera

Fitliner Training je inovatívny aplikačný systém, určený na rezerváciu osobných tréningov cez web kameru a vo fitness centrách. Hlavným zameraním...

| VEDA NA DOSAH

Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?

„Liek je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu pacientovi v správnom množstve. Každý liek totiž môže byť zároveň aj...

| Marta Bartošovičová

Aký súvis má veda a tanec?

Môže mať tanec nejakú súvislosť s vedou? Isto môže a dôkazom toho je zaujímavý projekt Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Let´s dance...

| VEDA NA DOSAH