Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň bez tabaku: Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych a Zvoľ zdravie, nie tabak

VEDA NA DOSAH

World No Tobacco Day 2019  https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2019

Každý rok 31. mája Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a globálni partneri oslavujú Svetový deň bez tabaku (WNTD). Každoročná kampaň je príležitosťou na zvýšenie informovanosti o škodlivých a smrtiacich účinkoch fajčenia tabaku.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolila pre tohtoročný Svetový deň bez tabaku heslá – Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych a Zvoľ zdravie, nie tabak. Upozorňuje tak, že tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozuje zdravie každého, kto je vystavený tabakovému dymu.

Fajčenie tabaku a vystavenie pôsobeniu dymu z fajčenia – pasívne fajčenie,  sú hlavné rizikové faktory vzniku tuberkulózy, rakoviny pľúc, astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

 Poster: Don´t let tobacco Take your breath away

Tabakový dym škodí okamžite

Tabakový dym znižuje funkciu pľúc, jediným nádychom sa do nich dostanú stovky toxínov. Poškodzuje aj zdravie detí. Deti, ktoré sa narodili fajčiarkam, alebo ženám, ktoré boli vystavené tabakovému dymu v tehotenstve, majú vyšší predpoklad, že budú trpieť spomaleným rastom pľúc a zníženou funkciou pľúc. Chemikálie v tabakovom dyme počas kritického štádia vývoja plodu v maternici majú dlhodobý škodlivý účinok na pľúca. Užívanie tabaku je výrazný rizikový faktor viacerých zhubných nádorov a úmrtí.

Ako sa možno zbaviť závislosti od neho

Odborní pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci Svetového dňa bez tabaku poradia záujemcom, ktorí sa chcú zbaviť tejto závislosti. Okrem informácií, ako škodí zdraviu fajčenie tabaku i pasívna inhalácia tabakového dymu, poskytnú aj merania oxidu uhoľnatého smokerlyzerom, vitálnej kapacity pľúc spirometrom a odporučia metódy na odvykanie od fajčenia. Konkrétne informácie o aktivitách sú na webových stránkach regionálnych úradov.

Linka pomoci pomáha fajčiarom už tri roky

Správne vás nasmerujú aj na špeciálnej telefonickej linke, ktorú zastrešuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Na Slovensku funguje už tretí rok Linka pomoci na odvykanie od fajčenia – 0908 222 722. Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci rady a pomoc takmer 2 200 volajúcim.

V rámci rozhovoru ponúknu klientom okrem prvotných informácií a akútnej pomoci aj možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Prevádzka telefonickej linky je v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Linku pomoci počas jej existencie kontaktovali viac muži (70 %) ako ženy, priemerný vek volajúcich bol 34 rokov, volal už aj dvanásťročný chlapec. Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

EÚ a jej úloha pri ochrane pred nebezpečnými účinkami požívania tabaku

Dňa 31. mája sa pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku je  snaha zodpovedných aj v rámci EÚ zvyšovať povedomie o škodlivých a smrteľných účinkoch fajčenia a požívania tabakových výrobkov, nakoľko celkové čísla sú šokujúce: každý rok na následky požívania tabaku vo svete zomrie viac než sedem miliónov ľudí. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo EÚ a jej členské štáty aktívne podporujú celosvetovú dohodu v oblasti zdravia, konkrétne Rámcový dohovor o kontrole tabaku, ktorý vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia.

Znamená to, že spotrebitelia čoskoro na baleniach nájdu nové označenia sledovateľnosti, ako aj požadované bezpečnostné prvky. Označenia sledovateľnosti umožnia vnútroštátnym orgánom vyhľadávať a sledovať pohyby tabakových balení v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ. Na základe bezpečnostných prvkov budú môcť verejné orgány a občania takisto zistiť, či je tabakový výrobok na trhu pravý alebo nelegálny.

„Konzumácia tabaku je zďaleka najväčším zdravotným rizikom, ktorému sa dá vyhnúť, a zároveň najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ, ktorá má na svedomí takmer 700 000 úmrtí ročne. Nie je to len obyčajné číslo, pretože ide o našich rodinných príslušníkov, priateľov či kolegov. Znepokojuje ma najmä fakt, že medzi mládežou sa rozmáha vaping (vdychovanie vodnej pary) a rôzne nové produkty, ako napríklad zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac predávajú na základe zavádzajúcich tvrdení. Fajčí 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Koľkí z nich používajú tieto alternatívne produkty, ktoré poškodzujú mladé pľúca?“ vyhlásil komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa bez tabaku. (EK: Tlačová správa)

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Európska komisia

World No Tobacco Day 2019

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky