Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie

VEDA NA DOSAH

Mikroorganizmy osídľujúce tráviaci trakt zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri udržaní nášho zdravia. Podieľajú sa na regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu, prispievajú k optimálnemu vývoju imunitného systému, posilňujú obranyschopnosť organizmu. Ako si udržať zdravú črevnú mikroflóru, ktorá je často narušená nesprávnou výživou, stresom a užívaním antibiotík?

Nazreli sme do sveta probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok, ktoré dokážu ochrániť naše črevo a napomáhať tak prevencii, ako aj liečbe mnohých ochorení.

Negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia, predovšetkým nesprávna výživa a stres, spôsobujú zmeny zloženia črevnej mikrobioty a jej funkčnosti – črevnú dysbiózu, ktorá je spájaná s mnohými chronickými chorobami vrátane črevných zápalových chorôb, metabolického syndrómu, obezity, cukrovky, srdcovocievnych a nádorových chorôb, duševných porúch a neurodegeneratívnych chorôb. Výskum črevného mikrobiómu prináša neustále nové poznatky o možnostiach využitia modulácie črevnej mikrobioty v prevencii a terapii chorôb. V prednáške sme sa dozvedeli, čo je cielená modulácia črevného mikrobiómu a ako dokážeme účinne predchádzať chorobám využitím probiotických mikroorganizmov, naturálnych bioaktívnych látok a transplantácie črevných mikroorganizmov. Výsledky mnohých experimentov totiž ukazujú, že prostredníctvom ovplyvňovania zloženia a funkcií črevnej mikrobioty, môžeme pozitívne ovplyvniť celý náš organizmus.

Kto je Alojz Bomba

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. je prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je spoluzakladateľom jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku – laboratória gnotobiológie. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá objasnením úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a štúdiom možností ich prevencie i terapie využitím cielenej modulácie črevnej mikrobioty.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky