Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dezinformácie týkajúce sa očkovania patria medzi 10 najväčších hrozieb pre verejné zdravie

VEDA NA DOSAH

Infografika: (Zdroj: Eurobarometer marec 2019)

Svetová zdravotnícka organizácia tento rok zaradila dezinformácie týkajúce sa očkovania medzi 10 najväčších hrozieb pre verejné zdravie. Znamená to ale, že sa dôvera vo vedu oslabuje?

Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia. Imunizácia očkovaním je najlepšou obranou, ktorú máme pred závažnými a niekedy smrteľnými nákazlivými ochoreniami, ktorým možno predchádzať. Vďaka rozšírenému očkovaniu sa vykorenili kiahne, v Európe sa nevyskytuje detská obrna a mnohé iné ochorenia boli takmer zlikvidované.

Očkovanie je doteraz jedným z najúspešnejších opatrení v oblasti verejného zdravia. Očkovacie látky nielen bránia chorobám a zachraňujú životy, ale takisto znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť. Počas posledných dvoch storočí sa systematicky dokazuje, že očkovacie látky fungujú. To je skutočnosť, nie otázka názoru. Žiaľ tí z nás, ktorí čítajú správy, nepochybne zaznamenali v posledných rokoch výrazné titulky o zvyšujúcom sa výskyte chorôb, ktorým je možné predchádzať očkovaním; tieto choroby majú vážne zdravotné následky a niekedy sa končia aj smrťou, ktorej sa dalo predísť.

Dnes sa viac ako 100 miliónov detí ročne očkuje proti chorobám ako záškrt, tetanus, čierny kašeľ, tuberkulóza, detská obrna, osýpky a hepatitída B. Očkovaním sa každý rok na celom svete predíde približne 2,5 mil. úmrtí a znižujú sa náklady na liečbu konkrétnych ochorení vrátane antimikrobiálnej liečby (predpísanej na vírusové infekcie).

Niekoľko krajín EÚ a susediacich krajín napriek svojim vynikajúcim výsledkom v súčasnosti čelí bezprecedentnému výskytu ohnísk chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Dôvodom je nedostatočná miera zaočkovania. Nerovnomerný prístup k očkovaniu a zníženie dôvery verejnosti sú dôvodom na znepokojenie a veľkou výzvou pre odborníkov na verejné zdravie.

Postoje k očkovaniu podľa prieskumu

Máme niekoľko dobrých správ: ako vyplýva z uverejneného prvého prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa postojov k očkovaniu, 85 % občanov EÚ je presvedčených, že očkovanie je účinný spôsob prevencie infekčných chorôb a ochrany seba aj iných. Skupinová imunita je nevyhnutná, najmä pre ľudí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní pre narušený imunitný systém. Napríklad deti, ktoré prekonajú rakovinu, by nemali byť vystavené riziku, pretože ich rovesníci nie sú zaočkovaní.

Ilustračná infografika  Eurobarometer 2019 marec

Z prieskumu Eurobarometer takisto vyplýva, že počas posledných piatich rokov sa dala zaočkovať približne polovica občanov EÚ a veľká väčšina (79 %) konzultuje zdravotnícky personál, ktorému dôveruje, s cieľom získať informácie o očkovaní.

Tieto údaje potvrdzujú, že iniciatíva Komisie spolu s koalíciou zdravotníckych pracovníkov nás posúva na správnu cestu k účinnému zvyšovaniu povedomia. Je to len prvý výsledok nedávno prijatého odporúčania Rady týkajúceho sa posilnenia spolupráce v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Možno očakávať ďalšie výsledky.

Infografika (Eurobarometer)

Predsa však existujú aj iné znepokojujúce zistenia: 48 % Európanov je mylne presvedčených, že očkovacie látky môžu často vyvolať vážne vedľajšie účinky a 38 % si myslí, že vakcíny môžu spôsobiť choroby, proti ktorým majú chrániť.

Celosvetový samit o očkovaní

To znamená, že naša snaha zvýšiť zaočkovanosť a boj proti dezinformáciám o očkovacích látkach nie sú ani zďaleka ukončené. Európska únia bude pokračovať v zavádzaní všetkých opatrení uvedených v odporúčaní Rady o posilnenej spolupráci proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Európska komisia a WHO plánujú usporiadať 12. septembra 2019 v Bruseli celosvetový samit o očkovaní. Ide o jasný signál politickej podpory, pokiaľ ide o výhody očkovania, význam ďalšieho výskumu pre zlepšenie očkovacích látok a potrebu zabezpečiť rovnaký prístup k očkovacím látkam pre všetkých. V neposlednom rade sú rozhodujúce naša globálna solidarita a rozhodné kroky proti dezinformáciám v oblasti vakcín. Spojme všetci sily a zvýšme povedomie o jednoduchej skutočnosti: Očkovanie funguje!

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európska komisia: Prehľad o očkovaní

Výsledky Špeciálneho Eurobarometra o očkovaní (Marec 2019) + Infografika

Tlačová správa z 26. 4. 2019

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky