Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci pracujú na databáze moderných liečiv

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: lieky; Pixabay.com /qimono/

Civilizačné ochorenia ako kardiovaskulárne, onkologické, neurodegeneratívne a iné majú pri svojom rozvoji viacero mechanizmov a sú spôsobené viacerými faktormi. Je preto potrebné zbierať a podeliť sa s informáciami, ktoré sa dosiaľ podarilo získať na margo rôznych chronických ochorení. Vedci tak pracujú na databáze Chemotheca (http://chemotheca.unicz.it/index.php), kde v súčasnosti vkladajú poznatky o nimi študovaných látkach. Databáza má slúžiť vedcom z Európy aj z ostatného sveta pri ich vlastnom výskume.

Cieľom je spojiť vysokokvalifikované výskumné tímy pracujúce v disciplínach z oblasti medicínskej chémie do novej siete venovanej problematike viacúčelového objavovania moderných liečiv. Dôraz sa kladie na multidisciplinárny charakter, ktorý môže zabezpečiť silnú interakciu medzi všetkými účastníkmi akcie COST. Ide o oblasť medicínskej chémie, od syntetickej chémie, prírodných produktov a biofyziky až po teoretickú chémiu, molekulárne modelovanie a biologický skríning.

Súčasťou projektu s názvom Mutalig (skratka z multi-target drug ligands) je aj tím odborníkov z Centra experimentálnej medicíny SAV. RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. pripomína, že nadviazali kontakty s viacerými skupinami, napr. skupinou prof. Vaceka z univerzity v Olomouci, ako aj s Dr. Rona Ramsay z univerzity v Saint Andrews, UK.

Po predbežnej registrácii môžu užívatelia databázy virtuálne odovzdávať údaje o svojich zlúčeninách a tiež vyhľadávať ďalšie dostupné zlúčeniny nahrané komunitou používateľov. Každá informácia o daných zlúčeninách je vlastnená užívateľom, ktorý ju pôvodne nahral a je možné viacnásobné vlastníctvo (k tomu dochádza, ak rôzni používatelia nahrali rovnaké zlúčeniny alebo informácie týkajúce sa rovnakých zlúčenín). Webové grafické používateľské rozhranie bolo vyvinuté na podporu odovzdávania zlúčenín a vyhľadávania údajov.

Viac o projekte

účastníci projektu Mutalig

 

Informácie poskytla: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., Centrum experimentálnej medicíny SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://www.mutalig.eu/

Ilustračné foto: Pixabay.com /qimono/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky