Psychológia a pedagogika

Inovatívne praktiky učenia s využitím ITC nástrojov

Niekoľko európskych univerzít vrátane slovenskej spolupracuje na zintenzívnení zmien vo vzdelávaní študentov v oblasti obchodu, inžinierstva a podnikania. Ide o projekt Inovatívne...

| VEDA NA DOSAH

Študentov učia správne si vybrať štúdium

Na jednej strane sa stredoškolskí učitelia sťažujú, že ich žiakov nebaví učenie, vo svojej práci nevidia zmysel a sú demotivovaní....

| VEDA NA DOSAH

Video: Ako ovplyvňuje stres fungovanie mozgu?

Výskum v neurovedách a psychiatrii preukázal, že najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch, napríklad schizofrénie, je chronický psychosociálny stres. Ten môže byť spôsobený...

| VEDA NA DOSAH

Slovak University Startup Cup 2018. V kategórii Ostatné nápady uspel projekt Leaf. zameraný na pokročilú diagnostiku psychológie človeka

Projekt Leaf. inovuje pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzuje jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je...

| VEDA NA DOSAH

Prešovská detská univerzita v znamení hry

V tomto roku sa koná 11. ročník Prešovskej detskej univerzity, do ktorého sa prihlásilo 313 žiakov základných škôl. Organizátorom obľúbeného...

| Marta Bartošovičová

Zuzana Kasanova: Chcem prispieť k rozvoju výskumu v oblasti duševného zdravia na Slovensku

Zuzana Kasanova, PhD, je úspešná mladá slovenská neurovedkyňa, molekulárna biologička, psychologička, ktorá pôsobí v Centre pre kontextuálnu psychiatriu na Leuvenskej...

| Marta Bartošovičová

Marta Bačíková je nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave. Už devätnásť rokov stojí na čele školy, ktorá sa pod jej vedením...

| Marta Bartošovičová

Beáta Matušáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Beáta Matušáková, zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline, dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou. Pripravila projekt Súkromnej...

| Marta Bartošovičová

Alena Petáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Alena Petáková, riaditeľka Základnej školy v Bratislave – Lamači. Ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska háji záujmy základných škôl pri...

| Marta Bartošovičová

Vplyv elicitačnej metódy na spontánnu rečovú produkciu a jej hodnotenie

Hodnotenie spontánnej rečovej produkcie má v rámci logopedickej diagnostiky svoje nenahraditeľné miesto. Dôvodom je potreba komplexného vyšetrenia rečovej produkcie na...

| VEDA NA DOSAH