Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyšla výročná správa programu Erasmus + za rok 2017

VEDA NA DOSAH

Obálka Erasmus+: Výročná správa za rok 2017

V januári tohto roka vyšla výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2017. Zo správy vyplýva, že rastie nielen počet podporovaných projektov, ale že sa na programe zúčastňuje aj čoraz viac ľudí. Rok 2017 bol ďalším rekordným rokom. Program Erasmus+ už beží štvrtý rok a patrí k najúspešnejším programom Európskej únie.

Vo výročnej správe sa opäť poukazuje na to, že program Erasmus+ je oveľa viac než len program pre univerzitných študentov a zamestnancov. Naďalej ho môžu využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000), mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých (6 400). Okrem toho boli projekty spolupráce prínosom aj pre učiteľov a zamestnancov škôl (47 000) a ich žiakov (110 000). Okrem každoročného Európskeho týždňa športu sa v rámci programu financovalo 162 športových projektov, do ktorých sa zapojilo 930 organizácií, vrátane desiatich neziskových športových podujatí.

Erasmus+ sa stáva čoraz dostupnejším pre tých, ktorí z neho môžu mať najväčší prínos: ponúka viac príležitostí a poskytuje dodatočné finančné prostriedky účastníkom zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. V roku 2017 sa do mobilitných aktivít programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania zapojilo takmer 21 000 znevýhodnených študentov a zamestnancov. Tým sa dosiahol celkový počet vyše 67 500 znevýhodnených účastníkov z vysokých škôl od roku 2014 vrátane takmer 2 000 účastníkov s osobitnými potrebami.

Destinácie  do ktorých študenti najradšej chodia


Obohatenie a inovácia programu

Program bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré sa okrem iného majú rozvíjať aj prostredníctvom inovatívnych učebných osnov a metód výučby. Napríklad nová mobilná aplikácia Erasmus+ bola od svojho spustenia v polovici roka 2017 stiahnutá a nainštalovaná viac ako 55 000-krát, a online jazykové vzdelávanie využilo od roku 2014 viac ako 380 000 ľudí, ku ktorým patrí takmer 5 500 nových utečencov.

Program Erasmus+ patrí spolu so svojimi predchodcami medzi najúspešnejšie programy EÚ. Od roku 1987 tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti formou zahraničných pobytov. Súčasný program Erasmus+ (2014 – 2020) má rozpočet 14,7 miliardy EUR, vďaka ktorému bude mať viac než 3,7 % mladých ľudí v EÚ príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov EÚ, ako aj Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Program je tiež otvorený partnerským krajinám z celého sveta.

V novembri 2017 sa lídri EÚ dohodli na zintenzívnení mobility a výmen, a to i prostredníctvom značne posilneného, inkluzívnejšieho a rozšíreného programu Erasmus+ pre všetky kategórie študentov.

V máji 2018 Komisia predložila návrh ambiciózneho nového programu Erasmus v snahe zdvojnásobiť rozpočet na 30 miliárd EUR v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 až 2027. Cieľom tohto navýšenia je strojnásobiť počet účastníkov na 12 miliónov a zabezpečiť, aby bol program ešte inkluzívnejší a dostupný ľuďom z rôznych prostredí, a zároveň posilniť jeho medzinárodný rozmer.

Slovensko a Erasmus + v roku 2017

V roku 2017 až 13 149 účastníkov profitovalo v 370 slovenských projektoch z vyššej mobility vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých a mládeže s celkovou výškou grantu 22,56 milióna EUR.

Infografika:

Source: The Erasmus+ Annual Report 2017. © European Commission, 2018

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Erasmus+: Výročná správa za rok 2017

Erasmus+ Annual Report Factsheets Slovakia 

Tlačová správa z 24. januára 2019

Infographics package

Ďalšie informácie

Erasmus+: Výročná správa za rok 2017

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky