Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Máme priveľa informácií, nezmyslom sa treba brániť

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: chaos; Pixabay.com /StockSnap/

Súčasná doba je charakteristická pretlakom informácií. Mnohé z nich však nie sú pravdivé, ani relevantné, a priznajme si ani pre náš život potrebné. Či už ide o hoaxy, spamy, fake news alebo len bežné nezmysly ako napríklad horoskopy… Ako sa však nezmyslom brániť? Sú len neškodnou zábavkou, ktorej netreba venovať žiadnu pozornosť?

Najväčším rizikom pretlaku informácií je to, že nie sme schopní všetky obsiahnuť a spracovať správne. „Taktiež podliehame rôznym kognitívnym chybám, čo má za následok selektívny výber informácií a aj ich skreslené spracovávanie. Preto by sme mali mať neustále na pamäti, že je potrebné si informácie overovať aj z iných zdrojov, pozrieť sa, vypočuť si aj opačný názor a argumenty protistrany, ale brať do úvahy aj dôveryhodnosť zdroja informácie. A napríklad aj to, či je informácia úplná, či nie je vyňatá z kontextu a skreslená,“ upozorňuje PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Ako zdôrazňuje nezmysel môžeme rozoznať od faktu práve pomocou overovania zdrojov, samotných informácií, hľadaním primárneho zdroja informácie či vedeckého vysvetlenia, ale aj pomocou rôznych techník myslenia, ktoré si môžeme osvojiť, napríklad filozofickými britvami. Že ste ešte nikdy o „filozofických britvách“ nepočuli? „Filozofické britvy sú techniky, pomocou ktorých dokážeme kriticky posúdiť informácie. Ide o pravidlá, ktorými sa dokážeme chrániť pred absurdnosťami a nezmyslami, prípadne ich vieme použiť na zamietnutie hypotézy,“ dodáva E. Ballová Mikušková. Poznáme napríklad tieto:

 1. Occamova britva – princíp logickej úspornosti – ak existuje na vec viacero vysvetlení, je vhodnejšie uprednostňovať to najmenej komplikované
 2. Humeova britva – vnáša racionalitu do viery a zázrakov
 3. Popperova britva – testovateľnosť a falzifikovateľnosť hypotéz – teória, ktorá nemôže byť vyvrátená, je bezcenná

Ilustračné foto: britva; Pixabay.com /OpenClipart-Vectors/

A aké sú ďalšie tipy pre kritické myslenie?

 1. Vždy, keď je to možné, musí existovať nezávislé potvrdenie „faktov“.
 2. Podporujte vecnú diskusiu o dôkazoch so zástupcami.
 3. Argumenty formálnej autority môžu mať malú váhu, je lepšie brať do úvahy názor expertov v danej oblasti.
 4. Overte viac ako jednu hypotézu (možné vysvetlenie).
 5. Snažte sa, aby ste príliš nelipli na hypotéze (vysvetlení) iba preto, že je vaša.
 6. Kvantifikujte (premeňte na čísla).
 7. Ak existuje reťaz argumentov, každý z nich musí fungovať.
 8. Používajte filozofické britvy.

 

Odborný garant textu: PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD., Ústav experimentálnej psychológie SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /úvod: StockSnap; v texte: OpenClipart-Vectors/

Uverejnila: VČ

 

Prečo ľudia veria nezmyslom?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky