Vedecká cukráreň Bratislava

Banner podujatia Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Šport je fenomén, ktorému rozumie takmer každý. Prináša nám zábavu, napätie, je zdrojom inšpirácie a emócií. Veda na strane druhej, je náročná oblasť, ktorá stojí veľa námahy, rozmýšľania, času, ale vo vzťahu k športu ju vnímame častokrát len okrajovo. A predsa sa tieto dve zdanlivo odlišné oblasti ľudskej činnosti priťahujú. Športová veda sa snaží na základe rôznych princípov fyziky, biológie, fyziológie, biochémie a ďalších odborov pochopiť vzťah medzi cvičením a ľudským organizmom.

O prednášajúcej:

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore športová edukológia s 35-ročnou pedagogickou a výskumnou praxou na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, autorka viac ako 300 publikácii s domácimi i medzinárodnými ohlasmi.  Svoje výskumné aktivity smeruje do oblasti rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu, kde cielene realizuje a overuje účinnosť intervenčných programov na zlepšovanie pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti a kvality zdravia z rôznych aspektov.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 21. júna 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Vedecká cukráreň Bratislava v článkoch

Januárová cukráreň: Batérie a ich budúcnosť v elektromobilite. Čo prinesú nové technológie?

O téme bude prednášať výskumník Miroslav Mikolášek zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek

Nestihli ste prednášku vedkyne Oľgy Pecháňovej? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH
Banner na podujatie Vedecká cukráreň na tému Dobré a zlé tuky na tanieri - vianočné pečenie bez výčitiek. Prednášajúca: Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Decembrová Vedecká cukráreň bude o dobrých a zlých tukoch

Prednášajúca vedkyňa Oľga Pecháňová prezradí aj recepty vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita

Nestihli ste prednášku Diany Bzdúškovej z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Nestihli ste prednášku Jána Gúgha, odborníka na ochranu a výskum vodného vtáctva? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH