Vedecká cukráreň Bratislava

Všetci vieme, že najmä vďaka hlbokému učeniu dokázala umelá inteligencia vyriešiť bezprecedentné množstvo problémov, pričom jej výkon je porovnateľný s ľudským. Nové modely, techniky a prístupy sa objavujú raz za niekoľko mesiacov alebo dokonca týždňov. Stačí sa pozrieť, koľko rôznych modelov pribudlo po tom, čo organizácia OpenAI sprístupnila četbot ChatGPT. Aj tu však platí, že „obed zadarmo neexistuje“.

O prednášajúcom:

Martin Tamajka je výskumník a pôsobí ako vedúci výskumný inžinier v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Zameriava sa na výskum nových metód hlbokého učenia, ako aj na zvyšovanie transparentnosti neurónových sietí prostredníctvom metód vysvetliteľnosti. Jeho doterajší výskum zahŕňa analýzu obrazových dát s dôrazom na medicínske dáta.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 12. septembra 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Vedecká cukráreň Bratislava v článkoch

VIDEO: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Nestihli ste prednášku Oľgy Kyselovičovej z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Ako si myslíme, že nám funguje mozog

Nestihli ste prednášku neurovedca Tomáša Hromádku? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH
Banner podujatia Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Júnová Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

O športe a jeho prepojení s vedou bude prednášať Oľga Kyselovičová z Katedry gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu UK...

| VEDA NA DOSAH

Májová cukráreň: Ako si myslíme, že nám funguje mozog?

O ľudskom mozgu ako komplexnom živom tkanive v našich hlavách a o tom, ako sa domnievame, že funguje, bude hovoriť...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Dá sa rastlina uspať?

Nestihli ste prednášku fyziológa rastlín Andreja Pavloviča? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH