Vedecká cukráreň Bratislava

Na prednáške budeme hovoriť o tom, ako má správne fungovať neuroendokrinný systém človeka a akým spôsobom môže byť jeho fyziologická funkcia ovplyvnená látkami z prostredia. Bližšie si predstavíme látku s názvom bisfenol A (BPA), ktorá sa používa na výrobu polykarbonátových plastov a epoxidových živíc. Problémom je, že BPA sa z týchto materiálov dokáže uvoľňovať a dostávať sa tak do všetkých zložiek životného prostredia, kde sa akumuluje. Preto sa často označuje za environmentálny polutant. Cez potravový reťazec sa môže dostávať aj do organizmov žijúcich v tomto prostredí, a teda aj do tela človeka. Zistilo sa, že BPA v organizme pôsobí ako endokrinný disruptor. Endokrinná disrupcia však nie je jediným negatívnym prejavom BPA v organizme. Vysvetlíme si, čo to znamená a prečo je pre zdravie človeka potenciálne ohrozujúce, ak je dlhodobo vystavený účinkom environmentálnych polutantov. Dozvieme sa, aké náhrady za ne sú v súčasnosti dostupné, či sú rovnako rizikové a či existujú spôsoby, ako ich z prostredia eliminovať.

Prednášajúca:

Mgr. Ivana Kyzeková, PhD., pracuje v Laboratóriu genetickej toxikológie na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa spolu s kolegami venuje objasňovaniu mechanizmov účinku bioaktívnych látok v rôznych typoch eukaryotických buniek. Doktorka Kyzeková sa špeciálne zaoberá skúmaním látky bisfenol A (BPA), ktorá sa dostáva cez potravový reťazec do organizmu človeka a negatívne vplýva na jeho zdravie.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 21. júna 2024. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Vedecká cukráreň Bratislava v článkoch

VIDEO: Skúmanie „padajúcich hviezd“. Čo nám meteory hovoria o vesmíre a živote na Zemi

Nestihli ste prednášku Adriany Pisarčíkovej o vesmíre, pozorovaní meteorov a výskume meteoroidov? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

Májová Vedecká cukráreň: Skúmanie „padajúcich hviezd“: Čo nám meteory hovoria o vesmíre a živote na Zemi

S vedkyňou Adrianou Pisarčíkovou sa pozrieme na informácie o pozostatkoch z čias formovania slnečnej sústavy.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Ako mať kvalitné vzťahy alebo je naozaj nešťastím s nikým nechodiť?

Nestihli ste prednášku doktorky Nikoly Kallovej o partnerských vzťahoch a o živote nezadaných ľudí? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

Aprílová Vedecká cukráreň: Ako mať kvalitné vzťahy alebo je naozaj nešťastím s nikým nechodiť?

S vedkyňou Nikolou Kallovou sa pozrieme na to, či najšťastnejší ľudia na svete, skúmaní vedcami, majú alebo nemajú romantické vzťahy.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Fašiangy – svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka

Nestihli ste prednášku profesorky Zuzany Beňuškovej o slávení fašiangov na Slovensku? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH