Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Decembrová cukráreň: Digitálne hry: Droga, šport alebo oboje?

VEDA NA DOSAH

O pozitívnych, ale aj negatívnych aspektoch súvisiacich s hraním digitálnych hier sa budeme rozprávať s docentom Marcelom Martončikom.

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému Digitálne hry: Droga, šport alebo oboje? Prednášajúci: doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD.

V prednáške docenta Marcela Martončika zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach sa zameriame na pozitívne, ale aj negatívne aspekty, ktoré súvisia s hraním digitálnych hier. Nikto nepochybuje o tom, že táto záľuba je u mnohých spojená s narastajúcimi problémami. Je pravdepodobné, že už v roku 2024 vstúpi i na Slovensku do platnosti nová psychiatrická diagnóza označená ako porucha v dôsledku hrania digitálnych hier.

Čo nám jej zaradenie medzi diagnózy hovorí o návykovosti či škodlivosti digitálnych hier? A, naopak, čo objasní o súťažnom hraní, v rámci ktorého hráči trénujú niekoľko hodín denne? Majú úspešnejší esports hráči špecifické osobnostné alebo kognitívne vlastnosti? V závere prednášky sa budeme okrem nástrah digitálneho hrania venovať tiež tomu, či je pri súťažnom hraní dôležitejší talent alebo tréning.

Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v decembrovej Vedeckej cukrárni, ktorá sa uskutoční v utorok 12. 12. 2023 o 9.00 hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať e-mailom na vnd@cvtisr.sk do 11. decembra 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na Youtube CVTI SR.

O prednášajúcom  

Doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD., pracuje v Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach a na fínskej univerzite v Jyväskylä. Predmetom jeho vedeckého záujmu sú rôzne spôsoby, ako zvýšiť dôveryhodnosť a replikovateľnosť behaviorálneho výskumu. Tieto spôsoby sa snaží propagovať aj ako spoluzakladateľ Slovak Reproducibility Network. Okrem prepojenia digitálnych hier so psychickým zdravím sa zaoberá i témami, ktoré súvisia s e-športom – súťažným hraním digitálnych hier.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov odborníkov, ktorí vedia študentom populárnou formou a jednoduchým spôsobom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá približne 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR

(JM) 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky