CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Biočipy – nová pomoc v medicíne

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 25. apríla o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb, ktoré lekári často dlho dešifrujú. Vďaka biočipu, drobnej technológii, sme v súčasnosti schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom tele. Ako nám biočipy môžu pomôcť pri detekcii závažných ochorení? Na čo ich budeme využívať? Aké typy týchto mikroskopických sklíčok poznáme a ako funguje ich použitie? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. apríla 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk. Vstup na podujatie je voľný.

Prednášajúci

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., je vedeckým pracovníkom Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde vedie laboratórium biočipov a biosenzorov. Stál pri zakladaní a vedení startupových spoločností orientovaných na nanotechnológie a biotechnológie v Taliansku a na Slovensku. Jeho hlavnou výskumnou oblasťou je vývoj bioanalytických metód založených na biočipoch a biosenzoroch pri aplikáciách v glykomike, biológii, biotechnológii, medicíne, vo výskume biomarkerov a v diagnostike.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.