Veda v CENTRE 2015

 • Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.

  Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
 • Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.

  Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
 • Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.

  Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
 • Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.

  Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe – prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
 • Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

  Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

  Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

  Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

  Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom – prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov – RNDr. Milan Valachovič, CSc.

  Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov – RNDr. Milan Valachovič, CSc.
 • Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov – RNDr. Milan Valachovič, CSc.

  Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov – RNDr. Milan Valachovič, CSc.
 • Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov – RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

  Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov – RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
 • Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov

  Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov
 • Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

  Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 • Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

  Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 • Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

  Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 • Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

  Rastliny už nestačia nášmu tempu... – doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 • Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.

  Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.
 • Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.

  Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.
 • Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.

  Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.
 • Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.

  Materiály tenké ako atóm – prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.
 • Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.

  Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.
 • Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.

  Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.
 • Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.

  Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.
 • Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.

  Bezpečné a kvalitné potraviny – doc. RNDr. Peter Siekel, PhD.
 • Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan

  Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan
 • Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan

  Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan
 • Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan

  Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan
 • Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan

  Nová oceľ = ľahšie a bezpečnejšie autá – Dr. Ing. Daniel Križan
 • Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

  Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
 • Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

  Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
 • Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

  Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
 • Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

  Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti? – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
 • Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.

  Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.

  Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.

  Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.

  Polymérne nanokompozity a ich aplikácie – Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

  Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
 • Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

  Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
 • Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

  Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
 • Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

  Ischémia srdca a civilizačné ochorenia – MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
 • TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

  TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
 • TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

  TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
 • TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

  TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
 • TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

  TUKY nielen na vianočnom stole – prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Veda v CENTRE 2015 v článkoch

Tuky a výživa

Z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie je rozhodujúce nielen celkové množstvo prijímaných tukov, ale najmä ich zloženie. Podľa Svetovej zdravotníckej...

| VEDA NA DOSAH

Štúrov odkaz je aktuálny dodnes

V tomto roku, ktorý bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, si pripomíname 200. výročia jeho narodenia. Ľudovít Štúr je jednou z najvýznamnejších...

| VEDA NA DOSAH

Vývoj ocelí pre ľahšie a bezpečnejšie autá

Dá sa povedať, že stará dobrá oceľ, ktorú ľudstvo využíva už niekoľko tisícročí, rozhodne nepatrí do „starého železa“, pretože ešte...

| VEDA NA DOSAH
ilustračné foto

Vedecká kaviareň CVTI SR – Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne v súčasnosti existujú po celom svete a v poslednom čase sa tešia veľkej priazni návštevníkov. Ich rozmach nastal ešte koncom deväťdesiatych...

| VEDA NA DOSAH

Skúmanie kvality a bezpečnosti potravín

Kvalita potravín sa zabezpečuje predovšetkým vo výskumných laboratóriách. Na skúmanie zloženia potravín a ich bioznečistenia sa v štátnych kontrolných laboratóriách používajú moderné...

| VEDA NA DOSAH