Veda v CENTRE 2008

 • Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

  Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
 • Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

  Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
 • Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

  Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
 • Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

  Éra antibiotík končí, čo ďalej? – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
 • Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

  Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

  Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

  Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

  Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky a optoelektroniky – doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

  Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
 • Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

  Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
 • Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

  Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
 • Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

  Globálne otepľovanie – fakty a mýty – prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
 • Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.

  Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.
 • Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.

  Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.
 • Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.

  Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.
 • Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.

  Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? – doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.
 • Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

  Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 • Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

  Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 • Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

  Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 • Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

  Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta nanosveta – doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.