Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júlová Veda v CENTRE: Deepfake – Ako odlíšiť ilúziu a realitu?

VEDA NA DOSAH

S Michalom Gregorom a Marošom Žofčinom sa budeme rozprávať o fascinujúcom svete umelej inteligencie, ktorý zasahuje vnímanie našej reality.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Deepfake – Ako odlíšiť ilúziu a realitu? Prednášajúci: doc. Ing. Michal Gregor, PhD., a Mgr. Maroš Žofčin.

Pozývame vás na letný špeciál vedeckej kaviarne, v ktorom sa budeme venovať fascinujúcemu a zároveň mimoriadne kontroverznému fenoménu súčasnosti – deepfake. Umelá inteligencia nám prináša rôzne možnosti využitia, dnes už dostupné širokej verejnosti. Jednou z nich je aj generovanie videí a obrázkov. Ktoré technológie a nástroje sú potrebné na vytváranie deepfake obsahu? Vieme rozoznávať pravdivý obsah a odhaliť ilúziu? Aké etické otázky prináša jeho používanie?

Odpovede nielen na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. júla 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našimi hosťami budú výskumník doc. Ing. Michal Gregor, PhD., z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a redaktor a novinár Mgr. Maroš Žofčin z portálu Živé.sk.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. júla 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Čo je deepfake?

Tento termín označuje techniku generovania presvedčivého audiovizuálneho obsahu využitím umelej inteligencie. Dozviete sa, ktoré nástroje a technológie sú potrebné na vytváranie deepfake obsahu, aké formy môže nadobúdať, ale aj aké etické otázky prináša jeho používanie. Je známych viacero príkladov zneužitia deepfake technológie na sociálnych sieťach a dnes už máme aj metódy detekcie deepfake obsahu. Takýto obsah nám môžu pomôcť odhaliť najnovšie algoritmy určené na rozpoznanie manipulovaného obsahu, avšak i tie majú svoje limity. Aký je význam digitálnych watermarkov pri overovaní autenticity digitálneho obsahu? Aké výzvy a možnosti prináša neustále sa zlepšujúca kvalita generovaného obsahu. Súčasťou vedeckej kaviarne budú tiež praktické rady, ako si môže verejnosť overiť pravdivosť digitálnych informácií a ako sa brániť proti dezinformáciám šíreným použitím deepfake technológie. Na záver sa pokúsime zamyslieť nad tým, čo deepfake skutočne znamená pre našu spoločnosť a ako by sme mali pristupovať k tejto technológii v budúcnosti.

Doc. Ing. Michal Gregor, PhD., pôsobí v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Má skúsenosti v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia s hlavným zameraním na umelé neurónové siete a hlboké učenie. V roku 2019 založil Laboratórium umelej inteligencie Žilinskej univerzity. Absolvoval výskumné pobyty aj na zahraničných univerzitách, ako sú UC Berkeley, Univerzita v Patrase a Tongji University v Šanghaji. Vytvoril a vyučoval predmety zamerané na strojové učenie. Je spoluautorom prvej slovenskej učebnice o hlbokom učení.

Mgr. Maroš Žofčin je slovenský redaktor a novinár, ktorý píše pre portál Živé.sk. Zaoberá sa najmä novinkami v oblasti informačných technológií, digitálnych trendov a umelou inteligenciou. Je tiež hostiteľom podcastu SHARE, kde diskutuje o rôznych technologických témach vrátane deepfake technológií a ich vplyvu na spoločnosť.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

Zdroj: CVTI SR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky