Veda v CENTRE 2010

 • Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

  Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
 • Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

  Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
 • Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

  Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
 • Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

  Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
 • Experimenty na urýchľovači LHC v CERN – prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

  Experimenty na urýchľovači LHC v CERN – prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
 • Experimenty na urýchľovači LHC v CERN – prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

  Experimenty na urýchľovači LHC v CERN – prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
 • Experimenty na urýchľovači LHC v CERN – prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

  Experimenty na urýchľovači LHC v CERN – prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
 • Výberový proces v komerčných aktivitách CERNu – Ing. Štefan Molokáč, CSc.

  Výberový proces v komerčných aktivitách CERNu – Ing. Štefan Molokáč, CSc.
 • Výberový proces v komerčných aktivitách CERNu – Ing. Štefan Molokáč, CSc.

  Výberový proces v komerčných aktivitách CERNu – Ing. Štefan Molokáč, CSc.
 • Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

  Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
 • Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

  Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
 • Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

  Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
 • Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

  Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
 • Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

  Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
 • Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

  Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
 • Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

  Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
 • Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

  Superpočítačové modelovanie nanosveta – prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
 • Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

  Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
 • Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

  Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
 • Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

  Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
 • Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

  Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave – prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
 • Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

  Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
 • Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

  Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
 • Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

  Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
 • Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

  Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? – prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
 • Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner

  Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner
 • Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner

  Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner
 • Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner

  Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner
 • Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner

  Temná stránka vesmíru – Dr. Norbert Werner
 • Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.

  Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.
 • Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.

  Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.
 • Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.

  Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.
 • Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.

  Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c.
 • Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

  Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
 • Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

  Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
 • Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

  Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
 • Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

  Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? – doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
 • Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

  Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 • Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

  Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 • Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

  Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 • Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

  Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.