Veda v CENTRE 2013

 • Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.

  Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.
 • Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.

  Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.
 • Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.

  Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.
 • Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.

  Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.
 • Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

  Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
 • Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

  Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
 • Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

  Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
 • Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

  Šťastie, zdravie, lži a ... matematika – prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
 • Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.

  Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.
 • Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.

  Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.
 • Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.

  Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.
 • Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.

  Keď prehovoria zbrane... – prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.
 • Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.

  Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.
 • Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.

  Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.
 • Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.

  Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.
 • Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.

  Asteroidy, meteoroidy a čo my na to? – RNDr. Juraj Tóth, PhD.
 • Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

  Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
 • Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

  Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
 • Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

  Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
 • Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

  Silové cvičenia a zdravie – mýty a fakty – prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
 • Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

  Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
 • Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

  Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
 • Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

  Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
 • Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

  Kvapalný dusík a supravodivý materiál – ako ich vieme využiť? – mýty a fakty – doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
 • Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor

  Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor
 • Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor

  Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor
 • Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor

  Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor
 • Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor

  Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – prof. Ľuboš Pástor
 • Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.

  Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.
 • Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.

  Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.
 • Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.

  Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.
 • Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.

  Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. Róbert Fencík, PhD.
 • Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.

  Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.
 • Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.

  Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.
 • Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.

  Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.
 • Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.

  Cukry v našom tele. Ako sa dajú využiť? – Ing. Ján Tkáč, DrSc.
 • Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.

  Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.
 • Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.

  Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.
 • Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.

  Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.
 • Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.

  Protilátky: od Nobelových cien k novodobým liekom – prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD.