Veda v CENTRE 2009

 • Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.

  Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.
 • Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.

  Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.
 • Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.

  Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.
 • Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.

  Bunky, ktoré poháňajú život – Ing. Alexandra Zahradníková, CSc.
 • Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.

  Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.
 • Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.

  Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.
 • Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.

  Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.
 • Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.

  Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu – prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.
 • Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.

  Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.
 • Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.

  Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.
 • Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.

  Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.
 • Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.

  Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – Prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc.
 • Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

  Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
 • Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

  Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
 • Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

  Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
 • Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

  Etika výskumu ľudských kmeňových buniek – doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
 • Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti – doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

  Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti – doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
 • Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti – doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

  Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti – doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
 • Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.

  Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.
 • Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.

  Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.
 • Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.

  Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.
 • Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.

  Energetická bezpečnosť – priorita rozvoja hospodárstva SR – prof. Ing. František Janíček, PhD.
 • Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

  Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
 • Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

  Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
 • Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

  Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
 • Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

  Ohrozuje nás Slnko? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
 • Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

  Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
 • Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

  Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
 • Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

  Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
 • Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

  Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie – prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
 • Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

  Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
 • Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

  Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
 • Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

  Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
 • Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

  Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.