CVTI SR, Konferencia, Súťaž / Zvolen

TOP 2024 – Technika ochrany prostredia

TOP 2024 – Technika ochrany prostredia

TOP 2024 – Technika ochrany prostredia. Zdroj: konferencie.tuzvo.sk/top2024

Cirkulárna ekonomika – silný nástroj pre udržateľnosť priemyslu

Pozývame vás na medzinárodnú vedeckú konferencia „TOP“, založenú na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá si získala za obdobie svojho trvania pevné miesto v kalendári konferencií s tematikou zameranou na Techniku Ochrany Prostredia.

Kedy a kde sa TOP 2024 uskutoční

28. ročník konferencie TOP2024“ sa uskutoční od 28. októbra do 30. októbra 2024 v meste Zvolen.

O konferencii TOP 2024

Konferencia je zameraná na stretnutie vedcov z rôznych krajín, kde môžu prezentovať svoje vedecké úspechy a diskutovať o otázkach inovácií. Ľudský vývoj bol vždy založený na myšlienkach, ktoré posúvajú vpred priemysel a spoločnosť ako celok. Chceme byť malou súčasťou úsilia o technologický pokrok, o implementáciu inovatívnych myšlienok do produktov a služieb, ktoré vytvárajú rast a pracovné miesta pre vytvorenie kontaktov a spravodlivejšej spoločnosti. Konferencia sprostredkuje nové poznatky, výmenu skúseností a kontakty, ktoré podporia formovanie nových myšlienok.
Pozývame vedcov, odborníkov v danej oblasti a priemyselné podniky, aby sa zapojili do diskusií o problémoch inovácií v strojárstve a v komplexe les – drevo – ekológia – environment, aby prezentovali na konferencii svoje inovatívne produkty, technológie, materiály a služby.

Hlavné témy

1. Progresívne technológie na zhodnocovanie priemyselného odpadu
2. Technológie zhodnocovania materiálov a pokročilé technológie recyklácie
3. Energetické zhodnocovanie odpadu – „Energia odpadu“
4. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Termíny

Registrácia https://konferencie.tuzvo.sk/top2024/registracia/
Finálna verzia abstraktu a registrácia (EN) – 31. august 2024
Finálna verzia príspevku (EN) pre publikovanie vo vybraných periodikách – 30. september 2024
Finálny program konferencie – 15. október 2024

Viac info

https://konferencie.tuzvo.sk/top2024/