Značka: grant

Ďalšie rozrastanie miest do krajiny nie je udržateľné

Vo väčšine súčasných miest sa nová výstavba sústreďuje na hranici mesta s krajinou, a tým pádom sa mesto neustále rozrastá do...

| VEDA NA DOSAH

Ozajstný paradox prírody. Malý spevavec ničí hniezda dominantnejšiemu druhu vtáctva

Skutočne zaujímavý paradox prináša príroda, keď istý druh spevavcov – oriešok obyčajný ničí znášky dominantnejšiemu vodnárovi potočnému v čase jeho neprítomnosti...

| VEDA NA DOSAH

Spektrálne modelovanie a dynamický pôvod meteoroidov z globálnej siete AMOS

Na úspešné výsledky predchádzajúcich prác nadviazali tvorcovia projektu Spektrálne modelovanie a dynamický pôvod meteoroidov z globálnej siete AMOS. Podarilo sa...

| VEDA NA DOSAH

Mobily budúcnosti nás spoznajú podľa správania

Mobilné zariadenia (smartfóny, tablety) nie je zložité odcudziť vzhľadom na slabé zabezpečovacie mechanizmy ako napríklad PIN, heslo alebo vzor. A...

| VEDA NA DOSAH

Čo majú vláknité huby spoločné s hliníkom?

Hliník sa ako najzastúpenejší kov zemskej kôry v pôde vyskytuje prirodzene v podobe množstva kryštalických alebo amorfných tuhých fáz. „V týchto formách za...

| VEDA NA DOSAH

Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov

Možnosťou analýzy mikroplastov v pitných a povrchových vodách Slovenska a tiež zadefinovaním ich dominantných zdrojov či technológiou na ich odstránenie...

| VEDA NA DOSAH

Budeme vďaka slovenským vedcom schopní ovládať veci len mozgom?

V marci tohto roka prišiel svet o významného vedca Stephena Hawkinga, ktorý bol jedným z popredných svetových teoretických fyzikov. Napriek svojmu vážnemu zdravotnému...

| VEDA NA DOSAH

Statická a dynamická analýza pravouhlých nádrží

Nárast životnej úrovne a neustály tlak na zlepšenie kvality životného prostredia spôsobujú stále častejší záujem o trvale udržateľný rozvoj Zeme....

| VEDA NA DOSAH

Expozícia karcinogénnym kovom v baníckych profesiách

Škodlivé účinky arzénu boli potvrdené už dávnejšie, pôsobí negatívne prakticky na každú skupinu obyvateľstva. Je to nebezpečný karcinogén, ktorý spôsobuje...

| VEDA NA DOSAH

Vplyv elicitačnej metódy na spontánnu rečovú produkciu a jej hodnotenie

Hodnotenie spontánnej rečovej produkcie má v rámci logopedickej diagnostiky svoje nenahraditeľné miesto. Dôvodom je potreba komplexného vyšetrenia rečovej produkcie na...

| VEDA NA DOSAH