Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite

VEDA NA DOSAH

rozšírená realita

Moderné formy vzdialeného riadenia a ovládania zariadení v rámci Internet of Things (IoT) sietí sú dnes realizované na základe rozvoja nových informačných a komunikačných technológií. Úplne novou paradigmou je ovládanie IoT zariadení s využitím zmiešanej (mixed) reality. Doteraz bolo možné takýto koncept vidieť prakticky len vo vedecko-fantastických dielach. S príchodom dostupných zariadení pre podporu zmiešanej reality na trh je tento koncept možné previesť do priemyselnej praxe (Industrial Internet of Things) a do inteligentných domácností (Consumer Internet of Things).

Ako uvádza Ing. Erich Stark z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, súčasný nastupujúci trend Internet of Things má dosah nielen pre aplikácie pre rôzne služby, domácnosti a inteligentné budovy, ale aj signifikantný vplyv na priemysel a priemyselnú výrobu. „Aplikáciu princípov IoT v priemysle nazývame IIoT (Industrial Internet of Things), kde v tomto prípade namiesto prepojených vstavaných zariadení vystupujú jednotlivé strojové časti, prípadne ich senzory a aktuátory, ale aj senzory a aktuátory pre HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) a bezpečnosť. Prepojenie zariadení by malo byť najmä bezdrôtové a malo by priniesť nové možnosti vzájomnej interakcie nielen medzi jednotlivými systémami, ale tiež priniesť nové možnosti ich ovládania, sledovania a zabezpečenie pokročilých služieb.“

Ing. Erich Stark je autorom projektu Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite, na ktorý mu bol udelený grant STU. V rámci riešenia prebehlo podľa neho viacero stretnutí a diskusií s priemyselnými partnermi, ktorí vyslovili požiadavky na prepojenie sietí Industrial Internet of Things so zmiešanou realitou. „Je zrejmé, že integrácia technológie zmiešanej reality do výrobných procesov je neodvratná a je nutné sa tejto problematike venovať aj na univerzitnej pôde v rámci aplikovaného výskumu. Jedným z nových trendov v priemyselnej oblasti je využívanie čoraz dostupnejších, odolnejších a výkonnejších mobilných zariadení ako smartfón alebo tablet. Tieto zariadenia umožňujú využitie doteraz v priemysle nevyužívaných moderných technológií, ako je rozšírená a zmiešaná realita a ich využitie pre ovládanie a sledovanie požadovaných zariadení. Použitím rozšírenej a zmiešanej reality vzniká kvalitatívne nový a lepší spôsob riešenia HMI (human-machine interface). Pri konvenčných prístupoch je nutné si na zobrazovacom zariadení vybrať konkrétne zariadenie/snímač, t. j. musíme vedieť jeho konkrétne umiestnenie v hale resp. jeho ID.“

Odborník ďalej vysvetľuje, že po zvolení zariadenia/snímača sú na zobrazovacej jednotke zobrazené požadované dáta, napr. v tvare grafu alebo tabuľky. „Pri využití rozšírenej a zmiešanej reality, je možné v rámci prostredia výrobnej haly operatívne vyhľadávať jednotlivé senzory a cez zobrazovaciu jednotku interaktívne zobraziť požadované hodnoty alebo meniť nastavenia a parametre daného zariadenia. Výhodou je aj to, že je možné v prostredí zobraziť, s ktorým zariadením je prepojené, resp. si preposiela dáta. Práve lokalizácia jednotlivých snímačov je v súčasnosti otvorený problém, ktorý je možné riešiť viacerými prístupmi.“

rozšírená realita

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Ing. Erich Stark z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky