Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedci sa venujú skúmaniu tzv. Webovej gramotnosti

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: start-up; Pixabay.com /StartupStockPhotos/

Poznáme klasickú gramotnosť, pod ktorou rozumieme schopnosť čítať, písať a počítať. V poslednom období však objavujeme a skúmame aj tú Webovú, ktorá má svoje špecifiká a svoje rozdelenia.

Špecifickou oblasťou niečoho čo môžeme nazvať Webová gramotnosť je zručnosť používateľov v navigácii na Webe, teda ako dobre zvládajú orientovanie sa na webovej stránke, či vyhľadávanie ľubovoľných informácií. A práve touto oblasťou sa vo svojom výskume pod názvom Detekcia navigačnej zručnosti na Webe, za pomoci zariadenia na sledovanie pohľadu, zaoberá Ing. Patrik Hlaváč z Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

„Web je úžasný priestor, do ktorého sme vkĺzli takmer všetci bez hlbšieho porozumenia čo je za tým. Je súčasťou každodenného života a myslíme, že si zaslúži zvýšenú pozornosť aj vo výskume. Je zaujímavé skúmať interakciu používateľov v rôznych doménach a v rôznych prostrediach – webstránky používame na rozličných zariadeniach a v rozličných situáciách. Práve navigačná zručnosť je tá, od ktorej závisí napríklad či nájdeme informácie, po ktoré sme si prišli na Web,“ vysvetľuje P. Hlaváč.

Ako dopĺňa, úspešnosť našej činnosti na Webe súvisí aj s tým, ako veľmi sa vyznáme v tom čo robíme. Môžeme byť zbehlí v procese nákupného košíku v elektronickom obchode, ale rezervovať si termín u lekára už nám také jednoduché nepríde. V jednom aj druhom prípade by bolo fajn, keby našu zručnosť bolo možné odmerať, aby to niekto napríklad pri testovaní zobral do úvahy. Viaceré inštitúcie definovali ako taká zručnosť, či gramotnosť vyzerá, no praktického využitia sme zatiaľ mohli vidieť iba málo. Zvyčajne sa interakcia človeka s počítačom sledovala pomocou zariadení ako myš a klávesnica. Dnes už je možnosť pri výskume použiť aj špecializované zariadenie na sledovanie pohľadu – okulograf (z angl. eye-tracker). Takže okrem štandardných informácií ako pohyb a klikanie myšou, písanie na klávesnici, je možné odsledovať aj kde sa človek pozeral. Pohľad – to je ohromne silná informácia, pomocou ktorej dokážeme vysvetliť dianie, ktoré by sme si inak iba domýšľali.

„Svetový výskum, ale aj naše doterajšie výsledky nasvedčujú, že existujú veľké rozdiely v interakcii ´zručných´ a ´nezručných´ používateľov. Práve na tieto rozdiely sa zameriavame a jednotlivé metriky teda porovnávame najmä v tomto vzťahu. Cieľom je zistiť aké hodnoty metrík môžeme očakávať v rôznych situáciách, aby sme neskôr mohli určiť stupeň zručnosti používateľa automatizovane. Výsledkom bude lepšie porozumenie návštevníkom – používateľom Webu. Či už vo forme personalizácie, kde na základe nových informácií o používateľovi môžeme prispôsobiť obsah jeho potrebám, alebo aj ako pridaná hodnota ku používateľským štúdiám, kde potom lepšie otestujeme ako sú webstránky vhodné a použiteľné,“ dodáva na záver P. Hlaváč.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v  začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Patrik Hlaváč, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /StartupStockPhotos/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky