Značka: Erasmus

Aký je prínos programu ERASMUS+?

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v...

| VEDA NA DOSAH

Prelomovým programom Erasmus + už prešlo 5 miliónov európskych študentov

Podľa zistení dvoch nových nezávislých štúdií, ktoré v máji zverejnila Európska komisia, Erasmus + robí študentov úspešnejšími vo svojom osobnom a...

| VEDA NA DOSAH

Téma Európskeho týždňa mládeže v roku 2019: „Demokracia a ja“

Od 29. apríla do 5. mája sa v celej Európe koná deviaty ročník Európskeho týždňa mládeže. Tento rok je hlavnou témou „Demokracia...

| VEDA NA DOSAH

Vyšla výročná správa programu Erasmus + za rok 2017

V januári tohto roka vyšla výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2017. Zo správy vyplýva, že rastie nielen počet podporovaných projektov,...

| VEDA NA DOSAH

Začínajúci podnikatelia môžu nazbierať skúsenosti v špičkových zahraničných firmách počas platenej stáže

Začínajúci podnikatelia môžu naberať cenné skúsenosti v zahraničných firmách a naopak, slovenské spoločnosti môžu hostiť stážistov zo zahraničia. Všetko vďaka programu Erasmus...

| VEDA NA DOSAH
Ilustračný obrázok: Zdroj Pixabay.com

Erasmus+ poskytne 30 miliónov EUR na podporu európskych univerzít

Vzdelávacie prostredie v celej Európe sa mení. Na summite v Göteborgu v roku 2017 predstavitelia EÚ predstavili víziu vzdelávania a...

| VEDA NA DOSAH

Program Erasmus+ bilancuje

Program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie. Už tri desaťročia tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom...

| VEDA NA DOSAH

Európska komisia podporí dlhodobé stáže pre učňovskú prípravu v štátoch EÚ

Záujem o odborné školy je z roka na rok nižší nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. Nový program ErasmusPro umožní študentom z učilíšť...

| VEDA NA DOSAH
foto z podujatia

Deň ERASMUS+ na UNIZA

Štúdium a stáže v zahraničí, medzinárodná spolupráca a internacionalizácia boli kľúčové slová, ktoré zneli v utorok 15. marca na Žilinskej univerzite. Deň Erasmus+ má...

| VEDA NA DOSAH