Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Program Erasmus+ bilancuje

VEDA NA DOSAH

logo programu Erasmus+

Program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie. Už tri desaťročia tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti a rozšíriť si obzory formou zahraničných pobytov. To, čo sa v roku 1987 začalo ako skromný program mobility pre vysokoškolských študentov s 3 200 zapojenými účastníkmi v prvom roku, sa stalo ťažiskovým programom, ktorý každoročne využije približne 300 000 vysokoškolských študentov.

Stručná história

V roku 1987 spustil sa program Erasmus ako pilotný výmenný program v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Program sa postupne vyvíjals cieľom zahrnúť odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, ako aj odbornú prípravu, dobrovoľníctvo, výmenné programy pre žiakov a mladých ľudí, výmenné študijné pobyty a športové aktivity.

V roku 2014 sa všetky zložky zlúčili do jedného programu s názvom Erasmus+. V období rokov 2014 – 2020 sa očakáva účasť 3,7 % mladých ľudí v EÚ pri rozpočte 14,7 miliardy EUR.

Rok 2016: spustenie iniciatívy Európskeho zboru solidarity(príležitosti v oblasti dobrovoľníctva, stáží a pracovných príležitostí pre občanov EÚ vo veku 18 až 30 rokov).

Doterajšie výsledky v číslach

Za posledných 30 rokov využilo program Erasmus viac než 9 miliónov osôb:

Čo sa urobilo a čo možno urobiť do roku 2020?

Súčasný program Erasmus+, ktorý prebieha od roku 2014 do roku 2020, má rozpočet 14,7 miliardy EUR a poskytne 3,7 % mladých ľudí v EÚ (t. j. 3,3 milióna mladých ľudí v uvedenom období) príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov EÚ, Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Program je tiež otvorený partnerským krajinám z celého sveta. 

  • V počte až 2 milióny ďalších jednotlivcov by mohlo do roku 2020 využívať program Erasmus+. Okolo 100 000 mladých ľudí by sa do roku 2020 mohlo zapojiť do Európskeho zboru solidarity.
  • Zvýšenie mobility žiakov až na 500 000 účastníkov vďaka zjednodušeným partnerstvám medzi školami.
  • Zintenzívnenie dlhodobej mobility stážistov a učňov na 500 000 účastníkov vrátane 45 tis. dlhodobých stážistov alebo učňov (ErasmusPro).
  • Ďalšie zjednodušenie administratívnych pravidiel a postupov v záujme uľahčenia prístupu ku grantom programu Erasmus+.
  • Zavedenie študentskej elektronickej karty EÚ začiatkom roku 2019: elektronická identifikácia študentov na základe ich národnej elektronickej identifikácie. Umožní bezpečnú výmenu údajov (napr. záznamov o študentoch, akademických výsledkov) a prístup k službám (napr. učebným materiálom, službám zápisu, online knižniciam) v hostiteľských inštitúciách (Komisia začne prípravné práce v roku 2018).

Iniciatívy s výhľadom na rok 2025

Erasmus+ chce podporovať mobilitu v rámci študijných odborov, v prípade ktorých Európa potrebuje odborné znalosti a musí mať ambíciu stať sa svetovým lídrom, akými sú napríklad zmena klímy, životné prostredie, čistá energia, STEAM (veda, technológie, inžinierstvo, umenie a matematika), robotika, digitalizácia, analýza údajov a umelá inteligencia. Ďalej chce zabezpečiť, aby všetci mobilní študenti mali študentskú elektronickú kartu EÚ a mohli sa jednoducho prihlásiť na ktorúkoľvek školu alebo univerzitu v EÚ. Chce zdvojnásobiť účasť mladých ľudí v EÚ na programe Erasmus+ (z 3,7 % na 7,5 %), čo si bude vyžadovať rozpočet vo výške 29,4 miliardy EUR na obdobie rokov 2021 – 2027. Cieľom je aj dosiahnutie zapojenia 1,5 milióna mladých ľudí do Európskeho zboru solidarity v Európe a mimo nej, čo by si vyžadovalo rozpočet vo výške 6 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027.

Slovensko a Erasmus+ v grafoch

Slovensko sa pripojilo k programu Erasmus v roku 1998. V roku 2016, až 11 184 účastníkov zo Slovenska bolo zapojených v 338 projektoch vo vyššom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní, odbornej príprave v školskom vzdelávaní, vzdelávaní dospelých a mládeže a profitovalo z grantu v celkovej výške 19,03 miliónov.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Posilňovanie európskej identity vzdelávanim a kultúrou

Prehľad o programe Erasmus

Slovensko

Tlačová správa

Ďalšie zdroje:

Výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2016

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky