Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Téma Európskeho týždňa mládeže v roku 2019: „Demokracia a ja“

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: https://europa.eu/youth/sites/default/files/news/news_eyw_contest.png)

Od 29. apríla do 5. mája sa v celej Európe koná deviaty ročník Európskeho týždňa mládeže. Tento rok je hlavnou témou „Demokracia a ja“. Súbežne s aktivitami, ktoré budú prebiehať počas celého týždňa vo všetkých zúčastnených krajinách, sa budú v Bruseli 29. a 30. apríla konať hlavné podujatia, na ktorých sa zúčastnia stovky mladých ľudí, aby vyjadrili svoj názor.

Čo je Európsky týždeň mládeže?

Európsky týždeň mládeže sa uskutočňuje každý druhý rok. Jeho cieľom je osláviť a podporiť mládežnícke aktivity prostredníctvom podujatí organizovaných vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+. Okrem aktivít na lokálnej úrovni v jednotlivých krajinách sa počas Európskeho týždňa mládeže uskutoční celoeurópske podujatie v Európskom parlamente v Bruseli, kde sa stretnú mladí ľudia, účastníci projektov, mládežnícke organizácie a tvorcovia politík.

Prečo práve „Demokracia a ja“?

Pretože môžeš ovplyvniť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú tvoj život! Voľby do Európskeho parlamentu v dňoch 23. – 26. mája sa blížia. Dbaj na to, aby si tentoraz išiel(-a) voliť.

Pre to, aby demokracia mohla prekvitať, je totiž rovnako dôležité všetko, čo sa udeje medzi voľbami: zapojenie sa do dobrovoľníckej činnosti, diskutovanie s tvorcami politík, vyjadrenie vlastných názorov takým spôsobom, aby sa pozornosť obrátila k otázkam, ktoré sú významné – či už je to zmena klímy alebo nezamestnanosť mládeže.

Demokracia je hodnota, ktorú môžeme považovať za samozrejmosť, keďže v Európe ju už roky rozvíjame a podporujeme. Je to naša hodnota. Je to náš spoločný hlas. Je to náš spoločný úspech. A ty si toho súčasťou.

Vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sa rozhovory počas tohtoročného Európskeho týždňa mládeže zamerajú na to, ako môžu mladí ľudia aktívne pôsobiť vo svojich komunitách a ovplyvňovať demokratické rozhodnutia.

Banner: Európsky týždeň mládeže

Dialóg s občanmi

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics bude 30. apríla diskutovať s mladými ľuďmi v rámci akcie „Dialóg s občanmi“ a povedie aj hlavnú debatu v Európskom parlamente v Bruseli, kde bude viac ako 800 mladých ľudí diskutovať o demokratickej účasti, ako aj o vplyve Európskeho zboru solidarity na mladých ľudí, mimovládne organizácie a miestne komunity.

Pred začiatkom Európskeho týždňa mládeže komisár Navracsics uviedol: „Tlieskam tejto generácii mladých Európanov, ktorí sú aktívni, odhodlaní a pripravení podporiť ostatných. Do Európskeho zboru solidarity sa doteraz zaregistrovalo takmer 125 000 mladých ľudí, čo jasne svedčí o ich vôli angažovať sa v spoločnosti. Z posledných výsledkov nášho prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa mládeže vyplýva, že traja zo štyroch mladých ľudí sa aktívne zapájajú do nejakej formy občianskej činnosti, či už ide o účasť na voľbách, členstvo v hnutí, podpísanie online petície alebo dobrovoľnú činnosť. Som na nich hrdý a chcem ich vyzvať, aby počas nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu vyzvali k účasti svojich rovesníkov a vyjadrili tak svoj názor na to, aká by mala byť ich budúcnosť.“

Z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktoré boli už  zverejnené, vyplýva, že pre viac ako dve tretiny mladých ľudí (67 %) by hlavnou prioritou činnosti EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy. Ako druhú a tretiu prioritu určili zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy vrátane voľného pohybu študentov, učňov a žiakov (56 %) a boj proti chudobe, hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (56 %). Okrem toho 72 % opýtaných mladých ľudí uviedlo, že od chvíle, keď mohli voliť až do dnešného dňa hlasovali na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Prieskum sa uskutočnil v marci 2019 a zúčastnilo sa na ňom približne 11 000 mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov. Účastníci budú mať príležitosť diskutovať o týchto a iných témach na podujatiach Európskeho týždňa mládeže.

Komisia počas Európskeho týždňa mládeže v roku 2019 uverejní aj nové číselné údaje o využívaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Záruka pre mladých ľudí je hlavnou iniciatívou EÚ na podporu zamestnanosti mladých ľudí: zabezpečuje, aby všetci mladí ľudia do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európsky portál pre mládež

Tlačová správa EK

Ďalšie informácie:

Eurobarometer

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky