CVTI SR, Prednáška /

Sedavý spôsob života a zdravie

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Sedavý spôsob života a zdravie. Prednášajúci: MUDr. Boris Bajer, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Sedavý spôsob života je fenoménom dnešnej doby a hlboko zasahuje do zdravotného stavu nášho organizmu. Mnoho ľudí tento faktor ignoruje, no pritom ani netuší, aký vplyv má na výskyt viacerých chorôb a porúch. Okrem porúch metabolizmu u ľudí prichádza navyše k disregulácii apetítu a nadmernej konzumácii, a tým aj k zvyšovaniu percenta tuku v tele. V prednáške sa dozvieme, ako sedavý životný štýl vplýva na zdravie tela a mysle, a ako dokážeme eliminovať viaceré riziká vhodnou úpravou výživy, zlepšením spánku, manažmentom stresu a zaradením intenzívneho i ľahkého pohybu. Dôležitým faktorom je tiež prevencia, teda aplikácia všetkých menovaných postupov skôr, ako príde k zdravotným následkom sedavého spôsobu života.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

MUDr. Boris Bajer, PhD., je vyštudovaný lekár, fyziológ a patofyziológ. Pracuje ako výživový špecialista, pedagóg dietológie a je zakladateľom certifikačného kurzu pre poradcov vo výžive, Nutrition Expert. Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v odbore všeobecné lekárstvo ako doktor všeobecnej medicíny. Následne absolvoval doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK a v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (neskôr Biomedicínskom centre SAV). Venuje sa nutričnej a športovej endokrinológii a taktiež prevencii civilizačných, metabolických a srdcovocievnych ochorení zdravou výživou, pohybom a životosprávou. Súčasťou jeho každodennej práce je aj zostavovanie nutričných plánov a návrh tréningových režimov. Ako majiteľ „performance fitness centra“ TRIAS Performance Center a nutričného centra  Centra výživy, sa nezameriava zďaleka len na redukciu hmotnosti, ale aj na celkovú zmenu životného štýlu a na prípravu profesionálnych športovcov. Na propagácii správnej výživy a životného štýlu spolupracoval aj s televíziou a rozhlasom, ako aj s rozličnými printovými a online médiami. Ako výživový expert bol zároveň súčasťou multidisciplinárneho tímu lekárov bariatrickej chirurgie Fakultnej nemocnice v Trnave.