Značka: Boris Bajer

VIDEO: Sedavý spôsob života a zdravie

Boris Bajer, lekár a výživový špecialista, v prednáške radí, ako eliminovať zdravotné riziká plynúce z nadmerného sedenia.

| VEDA NA DOSAH
15Mar
Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Sedavý spôsob života a zdravie. Prednášajúci: MUDr. Boris Bajer, PhD.
CVTI SR, Prednáška | celé Slovensko

Sedavý spôsob života a zdravie

Anotácia: Sedavý spôsob života je fenoménom dnešnej doby a hlboko zasahuje do zdravotného stavu nášho organizmu. Mnoho ľudí tento faktor...