Aktuálne podujatia

04Mar
Do predošlého ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede sa prihlásilo takmer 40 vedkýň. Zdroj: L'Oréal Slovensko
Výzva | celé Slovensko

8. ročník L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede – Prihlasovanie

Spoločnosť L’Oréal na Slovensku spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou komisiou pre...

04Mar
Plagát podujatia: Týždeň slovenských knižníc 2024
Iné | Bratislava

Týždeň slovenských knižníc 2024 – UK SAV

Prvý marcový týždeň v roku 2024 sa Ústredná knižnica SAV, v. v. i. opätovne zapojí do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských...

05Mar
Obrázok: Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV
Iné | Bratislava

Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV

Knižný SWAP Knižný SWAP je podujatie zamerané na výmenu kníh. Umožňuje odľahčiť vašu knižnicu od prečítaných kusov, a zároveň ponúka...

06Mar
Plagát podujatia: Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia
CVTI SR, Prednáška | Bratislava

Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli v októbri 2023 Transformačnú dohodu, ktorá umožňuje publikovanie otvoreným prístupom slovenským vedcom a...

07Mar
110. speleopodujatie: Jaskyňa Zápoľná
Prednáška | Liptovský Mikuláš

Jaskyňa Zápoľná

Pozývame vás na speleopodujatie Jaskyňa Zápoľná. O výsledkoch 30-ročného prieskumu jaskyne vám porozprávajú členovia SK Nicolaus a zamestnanci Správy slovenských...

09Mar
Plagát podujatia: Bratislavské mineralogické dni 2024
Výstava | Bratislava

Bratislavské mineralogické dni 2024 (marec)

Vážení priatelia, milí priaznivci Bratislavských mineralogických dní. Bratislavské mineralogické dni sa v roku 2024 uskutočnia v dvoch termínoch: 9. marca...

12Mar
CVTI SR, Prednáška | Bratislava

Fašiangy – svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka

Kde a kedy sa prednáška uskutoční Utorok 12. marca o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná...

12Mar
Obrázok k podujatiu: Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC
Prednáška | Bratislava

Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC

Pozývame vás na populárno-náučnú prednáškú o zaujímavých príkladoch využitia vysokovýkonného počítania – Atomistický pohľad na biopolyméry použitím HPC. Táto prednáška...

14Mar
Konferencia FITS 2024: Batériové technológie na Slovensku
Konferencia | Košice

FITS 2024: Batériové technológie na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pozvať na celozväzové podujatie „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 (FITS ´24)“, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo...

16Mar
Plagát podujatia: Deň hvezdární a planetárií 2024
Exkurzia, Prednáška | celé Slovensko

Deň hvezdární a planetárií 2024

Obdobie okolo jarnej rovnodennosti je na Slovensku tradične spojené s verejnou prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Podujatia pripravované...