Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Vplyv výživy na zdravie človeka

VEDA NA DOSAH

Výživa môže významne znížiť riziko kadiovaskulárnych a onkologických ochorení.

Súčasná pandémia, ktorú spôsobil koronavírus, a s ňou súvisiace obmedzenia, majú dopad na sociálny život, stravovacie návyky, možnosti športovať, teda aj na zdravie obyvateľov. Výživa je jedným z kľúčových faktorov, ktorý spolu s fyzickou aktivitou môže znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení až o 70 percent a onkologických ochorení až o 40 percent.

Vysvetlíme, prečo a ako sa stravovať zdravo tak, aby sme si zdravie nielen udržali, ale ho aj podporili. Zdravá výživa je dlhodobý celoživotný štýl stravovania, v rámci ktorého sa uprednostňujú potraviny so zameraním na vysokú nutričnú kvalitu a nie kvantitu, na pestrosť a plnú výživovú hodnotu. Zároveň obmedzuje konzumáciu spracovaných a ultra spracovaných potravín. Cieľom zdravej výživy je prevencia závažných chronických neprenosných aj prenosných chorôb.

Správna výživa je súčasťou procesu, ktorému sa hovorí zdravý životný štýl. V prednáške sa navyše dozviete aj mnohé praktické informácie a odporúčania, napríklad prečo by v jedálničku nemala chýbať vláknina, hoci neobsahuje žiadne nutrienty, ako ovplyvňuje cez črevný mikrobióm aj funkciu imunity, metabolizmu či mozgu a a pod.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV na oddelení klinického výskumu, kde vedie obezitologickú ambulanciu. Špecializuje sa najmä na výskum obezity a sklerózy multiplex. Dva a pol roka pracovala v americkom National Institute of Health v sekcii pre výskum obezity a diabetu.

Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 70 vedeckých publikácií. Je zodpovednou riešiteľkou projektov so zameraním na metabolické poruchy u pacientov s obezitou, reumatoidnou artritídou a sklerózou multiplex. V súčasnosti koordinuje intervenčnú klinickú štúdiu Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory.

Je odbornou garantkou slovenského nutričného softvéru PLANEAT. Na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave vyučuje patologickú fyziológiu. Je prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky