618 Výsledkov vyhľadávania: "ochrana"

Projekt OpenMaker: LiDa – Light in the Dark

Cieľom projektu LiDa - Light in the Dark je vyvinúť prototyp autonómneho svietidla slúžiaceho ako svetelná turistická značka – pasívny...

| Marta Bartošovičová

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 2018

Výročná konferencia o Európskom dni osôb so zdravotným postihnutím sa uskutoční 3. a 4. decembra v Bruseli, v rovnakom čase...

| VEDA NA DOSAH

Bc. Simona Gežová bola ocenená za výskum evolúcie užovky fŕkanej

Užovka fŕkaná má široký areál výskytu a zasahuje až na územie troch kontinentov: Európa, Ázia a Afrika. Zistilo sa, že na...

| VEDA NA DOSAH

Klimatický samit Jedna planéta 2018 v New Yorku

Na summite Jedna planéta v New Yorku chce Európska komisia vedúcim predstaviteľom zo 150 krajín celého sveta ukázať pokrok, akého...

| VEDA NA DOSAH

Ekonomické, sociálne a medicínske výhody očkovania proti chrípke

Sezónna chrípka predstavuje významnú ekonomickú záťaž pre jednotlivé krajiny. Svetové autority sa opierajú o štúdie z Francúzska, Nemecka alebo USA,...

| VEDA NA DOSAH

Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky patrí Ing. Petrovi Michlíkovi, CSc.

Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v...

| VEDA NA DOSAH
časopis QUARK – november 2018

Čo nájdete v novembrovom Quarku 2018

Hlavnou témou novembrového čísla Quarku je piesok. Nájdeme ho všade okolo seba. Stačí iba zdvihnúť hlavu a rozhliadnuť sa, a aj keď...

| VEDA NA DOSAH

Program LIFE pokračuje v investíciách do projektov

Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %. Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície...

| VEDA NA DOSAH
Obálka publikácie: Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii – Monitorovacia správa o vývoji udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2018

Monitorovacia správa Eurostatu o vývoji udržateľného rozvoja v kontexte EÚ za rok 2018

Pojem trvalo udržateľný rozvoj je zakotvený v Európskych dohovoroch a bol tiež jedným z dôležitých cieľov EÚ dlhodobo. EÚ sa...

| VEDA NA DOSAH

„Linkovanie a embeddovanie videí“ na webových stránkach

V dnešnej dobe internetu a čoraz širších možností jeho využitia je ochrana autorských diel vysoko aktuálna. Cieľom príspevku na tému „Linkovanie...

| VEDA NA DOSAH