Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ekonomické, sociálne a medicínske výhody očkovania proti chrípke

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: vírus pod mikroskopom (Zdroj: Pixabay.com)

Sezónna chrípka predstavuje významnú ekonomickú záťaž pre jednotlivé krajiny. Svetové autority sa opierajú o štúdie z Francúzska, Nemecka alebo USA, ktoré naznačujú, že celkové náklady spojené s chrípkou dosahujú ročne 5,67 milióna € na 100 000 ľudí vo vyspelých krajinách Európy. Celkové európske ročné náklady na liečbu chrípky sa odhadujú v rozmedzí 5,9 až 27,7 miliárd €.

Chrípkové epidémie vedú okrem zvýšených nákladov na zdravotnú starostlivosť aj k zníženiu produktivity a k absenciám v práci. Očkovanie je v súčasnosti najefektívnejším spôsobom, ako predísť ochoreniu na chrípku – v súčasnom rozsahu pomáha v EÚ predísť až 2,1 miliónom ochorení na chrípku, 65 600 hospitalizáciám a 37 200 úmrtiam ročne.

Ak by bolo očkovaných ďalších 57,4 milióna osôb v rizikových skupinách s dosiahnutím 75 % zaočkovanosti, zabránili by sme ďalším 1,7 miliónom ochoreniam na chrípku, 31 400 hospitalizáciám a 14 300 úmrtiam. Súčasne by sa zredukoval počet návštev u lekára o 767 800 a predišlo by sa viac ako 1 miliónu stratených pracovných dní.

Nepodceňujme chrípku

Chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné problémy s ňou súvisiace (zápal priedušiek, zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín, zápal pľúc) sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Komplikácie spojené s chrípkou často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť až ohrozenie zdravia. Medzi vysoko rizikové osoby patria zdravotnícki pracovníci, tehotné ženy, ľudia s chronickými ochoreniami (srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické) a osoby s oslabenou imunitou.

Výhody očkovania proti chrípke

Priemerne vyše 800 úmrtí ročne

Podľa štúdie slovenských epidemiológov,  ktorá mapovala vzťahy medzi celkovou úmrtnosťou na Slovensku a chrípkovou epidémiou počas rokov 2007 – 2017, zomrie na Slovensku následkom chrípky priemerne 816 osôb ročne.

„Mnohí pacienti nezomierajú priamo na chrípku, ale na jej následky. Po prekonaní chrípky sa im zhorší základné chronické ochorenie tak, že mu podľahnú. Každé úmrtie na chrípku je zbytočné, pretože sa mu dá predísť očkovaním.“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH,  prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Snaha chrániť obyvateľstvo pred chrípkou a komplikáciami, ktoré spôsobuje, je v súlade so záväzkom členských krajín EÚ v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)  a ECDC (Európskeho  centra pre prevenciu a kontrolu chorôb). Členské štáty sú vyzývané, aby prijímali a implementovali akčné plány a politiky zamerané na dosiahnutie 75 % pokrytia očkovaním u starších osôb a 30 % zaočkovanosti celej populácie, a tiež aby zvýšili zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov proti chrípke.

Najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie. Počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny, ktorá začala od 1. októbra 2018, je dôležité nepodceňovať preventívne opatrenia. Očkovanie proti chrípke je najvhodnejšie podstúpiť v priebehu októbra a novembra – a to z dôvodu, aby sa v organizme stihla vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok proti tomuto ochoreniu ešte do začiatku zvýšenej aktivity chrípky. Organizmus si začína vytvárať ochranné protilátky proti vírusu chrípky asi po desiatich až štrnástich dňoch po očkovaní, ochrana trvá približne šesť mesiacov.

Influenza vaccination rates

Zdroj:  OECD

Zaočkovanosť proti chrípke na Slovensku je stále nízka

Napriek tomuto záväzku sa Slovenská republika drží v počte očkovaných proti chrípke na minimálnej úrovni. „Od roku 2009, kedy bolo očkovaním chránených 12,8 % obyvateľov, toto číslo kleslo na 4,5 % v roku 2012 a odvtedy sa veľmi nemení. V minuloročnej chrípkovej sezóne bolo očkovaných len 13 % seniorov a 4,4 % celkovej populácie. Podľa našich prieskumov tí, ktorí sa dávajú očkovať, majú dobré skúsenosti, neochorejú.“ dodáva prof. Zuzana Krištúfková.

V sezóne 2017/2018 sa chrípkou a chrípke podobnými ochoreniami na Slovensku nakazilo 200 000 osôb. Hoci je chrípka veľmi časté  a v niektorých prípadoch veľmi nebezpečné ochorenie, očkovaním sa pred ním chráni iba 4,4 % obyvateľov, čo je jedna z najnižších zaočkovaností v Európe. A to aj napriek tomu, že očkovacie látky sú v plnej výške bez doplatku pacienta hradené všetkým poistencom, ktorí o očkovanie prejavia záujem.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje:

Úrad verejného zdravotníctva SR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141103/

https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza

OECD  

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky