Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európsky rok kultúrneho dedičstva úspešne oslovil milióny ľudí v celej Európe

VEDA NA DOSAH

logo: Európsky rok kultúrneho dedičstva

Rok 2018 bol Európskym rokom kultúrneho dedičstva. V priebehu týchto 12 mesiacov sa prezentoval európsky rok bohatstvo a rozmanitosť európskeho kultúrneho dedičstva, zdôrazňujúc jeho úlohu v riadení hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pri vytváraní spoločného pocitu identity a budovania budúcnosti Európy.

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 sa vyše 6,2 milióna ľudí zapojilo do viac ako 11 700 podujatí v 37 krajinách. S cieľom zabezpečiť trvalý dosah tejto iniciatívy aj po roku 2018 Európska komisia na viedenskej konferencii v decembri predstavila 60 opatrení zameraných na dlhodobejšiu podporu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Cieľom tohto jedinečného tematického roka bolo zvýšiť povedomie o sociálnom a hospodárskom význame európskeho kultúrneho dedičstva. Vôbec prvý európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo bude teraz v najbližších dvoch rokoch koordinovať úsilie o podporu a ochranu dedičstva, najmä prostredníctvom programov a politík EÚ. Zároveň však môže inšpirovať regióny a mestá alebo kultúrne organizácie a siete, ktoré chcú prísť s vlastnými opatreniami. Rámec vznikol so zapojením členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu, organizácií občianskej spoločnosti, subjektov kultúrneho priemyslu a medzinárodných organizácií ako Rada Európy či UNESCO.

Spomínaný rámec ohlásený v európskej stratégii pre kultúru, ktorú Komisia prijala v máji, uvádza konkrétne kroky, ktoré prispejú k skutočnej zmene nášho prístupu k využívaniu, ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva Európy.

Rámec delí opatrenia na päť tematických, ktoré budú prebiehať počas dvoch rokov:

1. Kultúrne dedičstvo inkluzívnej Európy: účasť a prístup pre všetkých
V roku 2019 Európska komisia odštartuje projekt #WeareEuropeForCulture, z ktorého sa budú financovať dočasné „pop-up“ výstavy vo verejných priestranstvách predstavujúce ľudské príbehy a predmety spojené s kultúrnym dedičstvom. Cieľom je osloviť tých, ktorí inak zvyčajne neprichádzajú do styku s kultúrnym dedičstvom.

2. Kultúrne dedičstvo udržateľnej Európy: inteligentné riešenia pre súdržnú a udržateľnú budúcnosť
Nová iniciatíva EÚ pod hlavičkou „Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu“ odmeňuje inovačné a inteligentné riešenia európskych miest v tejto sfére. V roku 2019 sa týmto titulom popýšia Helsinki a Lyon. Ocenenie má európskym mestám poskytnúť platformu na spoluprácu a šírenie osvedčených postupov.

3. Kultúrne dedičstvo odolnej Európy: ochrana ohrozeného dedičstva
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie začne od roku 2019 vyvíjať nový prístup k podpore obnovy existujúcich historických budov v rámci projektu iRESIST+. Cieľom je pomôcť zvýšiť ich odolnosť voči zemetraseniam a energetickú hospodárnosť.

4. Kultúrne dedičstvo inovačnej Európy: mobilizácia poznatkov a výskumu
EÚ bude naďalej podporovať rozvoj špecializovaných zručností a schopností, ako aj posilňovať riadenie a prenos vedomostí v sektore kultúrneho dedičstva, aj v rámci programu Erasmus+. Zámerom je zmapovať zručnosti, ktoré by sa mohli vytratiť, získať štatistické podklady, vymedziť profily povolaní a vytvoriť rámce na zvyšovanie povedomia a zatraktívnenie remesiel, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva, pre mládež.

5. Kultúrne dedičstvo pre silnejšie globálne partnerstvá: posilňovanie medzinárodnej spolupráce
EÚ v rámci programu Horizont 2020 zakladá medzinárodnú sieť inovácie a diplomacie v oblasti kultúrneho dedičstva. Jej expertíza pomôže tretím krajinám v ochrane kultúrneho dedičstva formou školení a umožní vznik inovačných riešení presne na mieru konkrétnym regiónom (krajiny európskeho susedstva, Latinská Amerika, Afrika, Ázia).

Nová aplikácia na objavovanie kultúrnych bodov záujmu

Infografika Cultural gems

Komisia na konferencii #EuropeForCulture Conference 6. – 7. decembra taktiež prezentovala svoju novú mobilnú aplikáciu Cultural Gems („kultúrne klenoty“) a odovzdáva osobitnú cenu eTwinning za kultúrne dedičstvo. Zvíťazili dva projekty – Monumental Europe (Monumentálna Európa) a MATH 3.0 Amazing Trip through History (Matematika 3.0 – úžasná cesta dejinami), vďaka ktorým môžu študenti objavovať kultúrne dedičstvo Európy v rámci interkulturálnych a kolaboratívnych projektov.

Kultúrne klenoty sú platformou, ktorá komunitám miest aj obcí umožňuje odhaliť svoje kultúrne tajomstvá a návštevníkom i miestnym objavovať zaujímavosti zo sveta kultúry a kreativity mimo vyšliapaných chodníkov. Zahŕňa praktickú interaktívnu mapu so zameraním na kultúru a kreativitu, ako aj herné prvky na zapojenie používateľov. Aplikácia vzišla z projektu Monitor kultúrnych a tvorivých miest, ktorý Komisia spustila v roku 2017. Monitor porovnáva a hodnotí výsledky 168 miest v 30 európskych krajinách na základe kvantitatívnych aj kvalitatívnych údajov. Monitor aj mobilnú aplikáciu vytvorilo Spoločné výskumné centrum (interný vedecký útvar Komisie) na podporu miestnych tvorcov politík pri využívaní kultúry v prospech inovácie, tvorby pracovných miest a sociálnej súdržnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje:

Informačný prehľad o európskom rámci pre kultúrne dedičstvo
Tlačová správa 7. 12. 2018
Infografika

Ďalšie informácie:
Európsky rámec pre kultúrne dedičstvo
Informačný prehľad o európskom rámci pre kultúrne dedičstvo
Informačný prehľad o uvedení aplikácie Cultural Gems
Oznam o aplikácii Cultural Gems
Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018
 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky