Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Klimatický samit Jedna planéta 2018 v New Yorku

VEDA NA DOSAH

Obrázok: stránka One Planet Summit

Na summite Jedna planéta v New Yorku chce Európska komisia vedúcim predstaviteľom zo 150 krajín celého sveta ukázať pokrok, akého dosiahla v realizácii iniciatív zverejnených minulý rok v Paríži.

EÚ je odhodlaná stáť aj naďalej na čele boja proti zmene klímy. Pri začatí vlaňajšieho summitu Jedna planéta, ktorý sa konal v decembri v Paríži, preto Komisia predstavila obsiahly akčný plán pre planétu, ktorý obsahuje desať transformačných iniciatív. V New Yorku 26. septembra 2018 podpredsedovia Európskej komisie Maroš Šefčovič a Valdis Dombrovskis, spolu s komisárom Neven Mimica, zoznámili hlavy štátov a predsedov vlád, popredných predstaviteľov podnikateľského sektora a občianskej spoločnosti s hlavnými výsledkami, ktoré sa v rámci týchto iniciatív podarilo v EÚ dosiahnuť.

Podľa informácií z tlačovej správy z 26. 9. 2018 podpredseda Šefčovič poukáže na rad rozhodných a na mieru šitých opatrení na podporu regiónov s intenzívnou produkciou uhlia a uhlíka v Európe, ako aj na projekty realizované v spolupráci s mestami s cieľom urýchliť zavádzanie rušivých čistých technológií. Podpredseda Komisie Dombrovskis poukáže na význam presadzovania udržateľného financovania ako novej normy, a predstaví návrhy Európskej komisie predložené v máji, na základe ktorých by finančný sektor EÚ mal byť schopný byť príkladom na ceste k ekologickejšiemu a čistejšiemu hospodárstvu. Komisár Mimica medzitým oznámi vytvorenie spoločnej iniciatívy, v rámci ktorej sa poskytne 10 miliónov eur tichomorskému regiónu s cieľom pomôcť mu prispôsobiť sa výzvam, ktoré prináša zmena klímy, a zvýšiť jeho odolnosť.

Udržateľné financovanie sú najvyššou prioritou

Climat funding in 2014 - 2016 by EU budget area

Aby EÚ splnila svoje ciele vyhlásené na parížskom samite, do roku 2030 potrebuje každoročne investovať dodatočne 180 miliárd eur do energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a ekologickej dopravy. Európska komisia v marci predstavila svoj akčný plán o udržateľnom financovaní, ktorý pozostáva z desiatich ambicióznych legislatívnych a nelegislatívnych opatrení zameraných na mobilizáciu finančných prostriedkov na udržateľné investície a udržateľný rast. V prospech toho, aby sa finančný sektor začal podieľať na záchrane našej planéty, hovoria presvedčivé argumenty: po prvé, vplyv zmeny klímy už teraz ohrozuje finančnú stabilitu a v dôsledku záplav, erózie pôdy a sucha vedie k rozsiahlym hospodárskym stratám. Minulý rok dosiahli straty spôsobené prírodnými katastrofami, ktoré preplácali poisťovne, rekordne vysokú sumu 110 miliárd EUR. Po druhé, ak do reality globálneho otepľovania precitneme príliš neskoro, mnohé z dnešných investícií v konečnom dôsledku budú zbytočné. Zároveň by sme mali čo najlepšie využiť nové obchodné príležitosti na udržateľné hospodárske činnosti. Finančný sektor EÚ má potenciál znásobovať udržateľné financovanie a stať sa v tejto oblasti globálnym lídrom.

Peniaze potečú aj do Tichomoria

Keďže zmena klímy a ochrana biodiverzity si vyžadujú výraznejšie spoločné opatrenia, EÚ, Francúzsko, Austrália a Nový Zéland začínajú realizovať spoločnú iniciatívu. Spočíva vo vybudovaní medzinárodného spojenectva, ktoré pomôže tichomorskému regiónu prispôsobiť sa výzvam podmieneným zmenou klímy a zvýšiť jeho odolnosť. EÚ sa na spoločnej iniciatíve podieľa sumou 10 miliónov eur. Budú sa z nej financovať projekty v takých oblastiach, ako je prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie, správa oceánov (vrátane udržateľného rybolovu a akvakultúry) a životné prostredie (vrátane odpadového hospodárstva, biodiverzity a ekoturistiky).

Pokrok pri dosahovaní cieľov 10 iniciatív akčného plánu pre planétu

V súčasnosti sa pracuje na všetkých desiatich iniciatívach, ktoré boli predstavené minulý rok. Napríklad: v rámci iniciatívy „Ekologická, prepojená a konkurencieschopná mobilita“ Komisia v máji predstavila konečný súbor opatrení na modernizáciu sektora dopravy v Európe. Súčasťou iniciatív je integrovaná politika bezpečnosti cestnej premávky v budúcnosti, ktorá obsahuje opatrenia pre vozidlá a bezpečnosť infraštruktúry; vôbec prvé normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá; strategický akčný plán pre vývoj a výrobu batérií v Európe a výhľadová stratégia prepojenej a automatizovanej mobility. Na podporu týchto iniciatív sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy vyhlási výzva na predkladanie návrhov v hodnote 450 miliónov eur zameraná na projekty bezpečnosti cestnej premávky, digitalizácie a multimodálnej dopravy v členských štátoch.

Štrukturálna podpora pre regióny s intenzívnou produkciou uhli a uhlíka ponúka takýmto regiónom na mieru šitú podporu na modernizáciu ich modelov hospodárstva pri súčasnom zmiernení sociálnych vplyvov prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V spolupráci so siedmimi zúčastnenými členskými štátmi EÚ (Česká republika, Nemecko, Grécko, Poľsko, Španielsko, Rumunsko a Slovensko) Komisia vytvorila platformu pre uhoľné regióny v procese transformácie s cieľom uľahčiť vývoj a realizáciu projektov, ktoré môžu naštartovať životaschopnú hospodársku transformáciu dotknutých regiónov.

EÚ má v rámci svojho cieľa Investície do ekologických priemyselných technológií v úmysle využiť svoju výhodu prvenstva v inováciách v oblasti čistej energie a zvýši prostriedky pridelené v rámci programu Horizont 2020 z približne 1 miliardy eur v roku 2015 na 2 miliardy eur v roku 2020. V rámci medzinárodnej iniciatívy Inovačná misia pod vedením EÚ dosiahlo 23 najväčších ekonomík výrazný pokrok pri dosahovaní cieľa zameraného na zdvojnásobenie verejného výskumu a inovácií v oblasti čistej energie počas piatich rokov. Okrem toho by najmenej 40 % projektov financovaných Európskou investičnou bankou (EIB) v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) teraz malo prispieť k záväzkom EÚ v oblasti klímy a energetiky.

Európska komisia bude naďalej v plnom tempe pracovať na tom, aby zabezpečila realizáciu všetkých iniciatív akčného plánu pre planétu.

 

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu

Použité zdroje a ďalšie informácie:

Infoprehľad o udržateľnom financovaní

Tlačová správa, 24. mája 2018: Udržateľné financovanie: Posilnenie úlohy finančného sektora v boji proti zmene klímy

Tlačová správa, 12. decembra 2017: Komisia predstavila akčný plán pre planétu

Graf: Questions and answers on EU and Climate finance

One Planet Summit

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky