Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bc. Simona Gežová bola ocenená za výskum evolúcie užovky fŕkanej

VEDA NA DOSAH

Bc. Simona Gežová

Užovka fŕkaná má široký areál výskytu a zasahuje až na územie troch kontinentov: Európa, Ázia a Afrika. Zistilo sa, že na tomto areáli sa nachádza deväť evolučných línií (skupín), ktoré sa geneticky odlišujú. Výskumom evolúcie užovky fŕkanej sa zaoberá Bc. Simona Gežová, študentka 2. ročníka magisterského štúdia v ŠP zoológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Patrí medzi 30 študentov ocenených za vynikajúce študijné výsledky a výnimočné schopnosti či talent rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Slávnosť prebehla 19. novembra 2018 v aule univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Bc. Simona Gežová uvádza, že v rámci jej výskumu je dôležité zistiť, ktoré evolučné línie sú si najviac podobné, ktoré sa naopak odlišujú natoľko, že môžu vytvárať nové poddruhy alebo druhy. „Niektoré línie sú evolučne veľmi staré, iné zase mladé, niektoré sa geograficky nachádzajú na veľkom areáli, iné sú napríklad izolované na malom území. Dôležité je teda preskúmať populácie na celom areáli výskytu tejto užovky a zistiť fylogenetické vzťahy medzi deviatimi líniami, ktoré vytvárajú.“ Na tento výskum získala študentka aj finančnú podporu.

Ocenená Bc. Simona Gežová sa aktívne venuje výskumnej, ochranárskej a popularizačnej oblasti s názvom herpetológia. Je autorkou a spoluautorkou troch vedeckých článkov registrovaných v databázach WOS a SCOPUS v oblasti herpetológie.

Ako vysvetlila, je to jeden z odborov zoológie, ktorý sa zameriava na štúdium plazov (jaštery, hady, korytnačky). Zahŕňa štúdium genetiky, molekulárnej biológie, evolúcie, morfológie, anatómie, fyziológie a ďalších vedných disciplín. „Veľa ľudí často chová rôzne druhy plazov, ale pojem terárista a herpetológ sú dva odlišné pojmy, ktoré si niekedy ľudia zvyknú pliesť. Herpetológovia častokrát sú alebo boli teráristi, ale nie každý terárista je aj herpetológ.“

Bc. Simona Gežová sa zaoberá hlavne výskumom užovky fŕkanej (Natrix tessellata). „Chodím často do terénu v Európe a do múzeí, kde majú v zbierkach túto užovku. Zameriavam sa na oblasť morfológie, kedy na každej užovke počítam šupiny, beriem rozmery tela, hlavy, zaznamenávam anomálie a sfarbenie tela. Potom je to osteológia, kde porovnávam jednotlivé kosti lebky medzi určitými populáciami týchto užoviek. V neposlednom rade neodmysliteľnou časťou sú aj genetické analýzy a ekologické preferencie tohto druhu.“

Ako Bc. Simona Gežová reagovala na zisk tak významného ocenenia z rúk rektora UK? Je veľmi potešená a cení si to. „Je to dobrý pocit dostať ocenenie za to, čo robíte a čo vás baví. Človek si potom uvedomí, že to, čo robí má zmysel.“

*********************************************

Rektor UK počas slávnostného aktu udeľovania ocenenia študentom a pedagógom v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

 

Informácie a foto poskytla: Bc. Simona Gežová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky