Stavebníctvo

Na DAAD sa predstaví aj domáca architektúra

Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline, Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť, ale aj Trenčín – mesto na rieke. To je...

| VEDA NA DOSAH

Budeme mať viac vodných mikroelektrární?

Malá vodná elektráreň s výkonom do 0,1 MW, resp. vodná mikroelektráreň je niečo, čo by naša krajina mohla využívať vo vyššej...

| VEDA NA DOSAH

Monika Rychtáriková: Akustickú pohodu možno zabezpečiť iba koncepčnými riešeniami v architektúre a konštrukciách

Prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pochádza z Bratislavy. Študovala...

| Marta Bartošovičová

Skonštruovali pozorovateľňu vodného vtáctva, za čo získali významné ocenenie

Pozorovanie prírody je veľmi perspektívnou oblasťou ekoturizmu, a viaže sa naň aj potreba rozvoja infraštruktúry v podobe pozorovateľní či ubytovacích...

| VEDA NA DOSAH

Hľadajú sa možnosti kultúrneho rozvoja Dunaja

Vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete „Dunajská kultúrna promenáda“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky Dunaj do jednej turistickej destinácie...

| VEDA NA DOSAH

V Ateliéri A7 sa tvoria nápady pomocou vyspelých digitálnych nástrojov

Ateliér A7 sa zameriava na experimentálny prístup k tvorbe architektonického prostredia pomocou vyspelých digitálnych nástrojov. Snaží sa prepojiť výskumné témy...

| VEDA NA DOSAH

Ako rozumne riadiť domácnosť z obnoviteľných zdrojov energie?

Získavanie energie z obnoviteľných zdrojov má svoje limity. Ide o zdroje, ktorých výkon v priebehu dňa môže kolísať, intenzita slnečného...

| VEDA NA DOSAH

Najvyužívanejším obnoviteľným zdrojom energie u nás je voda

Vodná energia je stále najviac využívaný obnoviteľný zdroj slúžiaci na výrobu elektriny v Slovenskej republike. Náš technicky využiteľný potenciál postavený...

| VEDA NA DOSAH

Slovensko má bohatý hydroenergetický potenciál

Ako čo najvhodnejšie využívať potenciál vodných tokov je úlohou, ktorou sa zaoberá množstvo koncepcií a štúdií. V podstate platí, že energiu obsiahnutú...

| VEDA NA DOSAH

Ako predísť vlhkosti v novostavbách?

V čase čoraz rýchlejšieho životného tempa, ktoré poznáme snáď v každej technickej oblasti, a teda stavebníctvo nevynímajúc, sme svedkami nielen...

| VEDA NA DOSAH