Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra?

VEDA NA DOSAH

Zvuk je neoddeliteľnou a zároveň aj neviditeľnou súčasťou nášho života. Silno pôsobí na naše emócie i náladu a nemusí pritom vždy vyvolať konkrétnu predstavu ako napríklad pri vizuálnom vnímaní. Akustická pamäť stimuluje rôzne asociácie, ktoré môžu človeka ovplyvniť aj pri jeho rozhodovaní.

Málokto z nás si však uvedomuje túto dôležitosť zvuku a zvukosféry, ktorá nás obklopuje. Zvuk na nás pôsobí neustále, čiže 24 hodín denne. Náš sluch totiž nie je možné jednoducho vypnúť. Akustické prostredie preto hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní pohody, ale i pri komunikácii. Z intonácie hlasu sa dozvieme nielen to, čo bolo povedané, ale aj to, ako to bolo myslené. Napríklad pri procese učenia sa môžu kvalitné akustické podmienky v triedach zmierniť rozvoj poruchy čítania (dyslexie) u detí.

Súčasné akustické normy sú však vo všeobecnosti dimenzované na 18-ročného zdravého človeka, pričom populácia starne a mnohokrát i mladí ľudia zápasia so sluchovými problémami. Ako teda môže architekt zlepšiť zrozumiteľnosť reči v triedach, zlepšiť akustické podmienky v reštaurácii alebo nákupnom centre? Ako môže prispôsobiť interiér budovy tak, aby sa  mohli nevidiaci v budove lepšie orientovať? Aké má na to prostriedky? A môžeme si architektonický návrh v štádiu projektovania vypočuť?

Kto je Monika Rychtáriková

Prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä stavebnej a priestorovej akustike, ako aj hľadaniu uplatnenia tzv. virtuálnej akustiky v iných vedných odvetviach. V súčasnosti sa jej výskum zameriava najmä na využitie akustických simulácií a tzv. auralizácie pri príprave stavebno-akustických noriem a tiež pri výskume echolokácie nevidiacich v interiéri budov.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky