Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Ateliéri A7 sa tvoria nápady pomocou vyspelých digitálnych nástrojov

VEDA NA DOSAH

študentské práce / Matej Halada

Ateliér A7 sa zameriava na experimentálny prístup k tvorbe architektonického prostredia pomocou vyspelých digitálnych nástrojov. Snaží sa prepojiť výskumné témy so študentskou ateliérovou tvorbou metódou research by design – výskumu navrhovaním.

Ako vysvetlil Ing. arch. Tomáš Tholt, doktorand, ateliér sa orientuje na tri okruhy výskumu: 

  1. Štúdium emergencie ako architektonického fenoménu so zameraním na hľadanie nových generovaných architektonických foriem a prístupov;
  2. Využitie virtuálnej reality (VR) a augumentovanej reality (AR) vo výskume zameraného na vnímanie a vytváranie architektonického priestoru;
  3. Digitálna fabrikácia, ktorá využíva nové laboratória Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s technikou CNC obrábania, 3D tlače, rezania a použitia priemyselného robota KUKA.

Cieľom projektu Ateliér A7 je ponúknuť trojsemestrálny program v rámci inžinierskeho štúdia Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa zameriava na experimentálny prístup k tvorbe architektonického prostredia pomocou vyspelých digitálnych nástrojov.

Témy študentských prác majú podľa Ing. arch. Tomáša Tholta prepájať oblasti výskumu architektúry a samotnú semestrálnu ateliérovú tvorbu študentov. „Experimentálny prístup k tvorbe pomocou digitálnych nástrojov a koncepčných postupov je na Fakulte architektúry podporovaný už dlhšiu dobu. Vznikom Ateliéru A7 ako samostatného zamerania v rámci inžinierskeho štúdia sa vytvára platforma na hlbšie a presvedčivejšie zapojenie študentov do experimentálneho procesu výskumu navrhovania architektúry. Témy, o ktoré sa v A7 zaujímame, boli demonštrované na niekoľkých už realizovaných projektoch, ako napríklad Virtuálne Dunajské Nábrežia, Pavilón virtuálnej a rozšírenej reality alebo v spolupráci s o. z. research pri medzinárodných výskumných workshopoch zo série ReseArch LAB,“ priblížil Ing. arch. Tomáš Tholt, študujúci na doktorandskom stupni.

výskumný workshop ReseArch LAB 2015

Výskumný tím aktuálne pracuje tiež na zadaní Rybného námestia. V spolupráci s o. z. research realizovali aj niekoľko experimentálno-výskumných sympózií zameraných na robotickú fabrikáciu v architektúre (napr. použitie robotického ramena KUKA pre rôzne materiálové architektonické experimenty).

V čom je riešenie týchto mladých architektov unikátne, resp. inovatívne? Realizačný tím sa snaží aplikovať najnovšie trendy a technológie, napríklad pokročilé digitálne procesy návrhu, využívané pri navrhovaní a tvorbe konceptu architektúry v procese výskumu a vyučovania. Projekt je využiteľný v rámci architektúry, dizajnu aj umenia. Téma je na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spracovávaná už dlhodobo, prostredníctvom výskumných a doktorandských prác a projektov, tiež študentských projektov v rámci vyučovania.

študentský workshop predmet Digitálna Architektúra II / 2017

Tím pracuje v zložení profesor Vladimír Šimkovič, odborný asistent Martin Uhrík, doktorandi Roman Hajtmánek, Richard Kilo, Tatiana Vozárová, Viliam Zajíček, Robert Löffler a Tomáš Tholt.

 

Informácie a foto poskytol: Ing. arch. Tomáš Tholt, doktorand

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

Tento inovatívny projekt bol predstavený v rámci 4. ročníka networkingo­vého podujatia TECH INNO DAY, ktoré sa konalo začiatkom apríla 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií v Mlynskej doline, Bratislava.

TECH INNO DAY organizoval opäť Univerzitný technologický inkubátor STU v Bratislave, ktorý patrí medzi prvé univerzitné inkubátory na Slovensku. Počas 11 rokov svojej existencie podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych firiem. 

„Podujatie TECH INNO DAY vzniklo pre to, aby sme zvýšili povedomie o zaujímavých projektoch študentov a technologických start-upov. Zároveň ponúka priestor na networking a získanie zaujímavých kontaktov pre firmy aj študentov,“ hovorí Lenka Bednárová, vedúca Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave.

 

ZOZNAM VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV – originálnych študentských projektov z STU a inovatívnych firiem

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky