Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na DAAD sa predstaví aj domáca architektúra

VEDA NA DOSAH

Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline

Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline, Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť, ale aj Trenčín – mesto na rieke. To je len malá ukážka projektov, ktoré sa predstavia v rámci Superdesignstudio – hlavného podujatia festivalu Dni architektúry a dizajnu Bratislava.

Zvyčajným scenárom Superdesignstudia, ktoré sa každoročne usadilo v historických priestoroch obrazárne v Primaciálnom paláci, býval po minulé roky najmä dobový nábytok, obrazy v bohato zdobených zlatých rámoch, kryštálové lustre a k tomu najnovší dizajn z produkcie špičkových zahraničných, ale aj domácich značiek a autorov. Tentoraz sa však Superdesignstudio zameralo na architektúru, a to našu, domácu a nanajvýš dôležitú. Prvý raz sa verejnosti predstaví deväť víťazných projektov z deviatich architektonických súťaží. Ich vypisovateľmi boli slovenské mestá a obce, ktoré si namiesto obchodnej súťaže vybrali správnu cestu súťažného hľadania najlepšej architektonickej idey.

Organizátori predstavia tento výber víťazných návrhov:

Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline

Súťaž na rekonštrukciu a prestavbu administratívnej budovy – národnej kultúrnej pamiatky od architektov F. Bednárika a F. Čapku. Transformácia areálu zahŕňa obytné budovy, dve kultúrne stavby, občiansku vybavenosť a administratívu. Prerušenie zástavby prepája Považskú galériu s historickou budovou Ciachovne.

Materská škola Selce

Architekti škôlku umiestnili do spodnej časti areálu základnej školy. Budova v tvare L vytvára „dvor“ s dobrou vizuálnou kontrolou. Zárez krídla do svahu sprístupňuje zelenú strechu, ktorú vidno z budovy školy aj z okolia. Prestavbou sedlovej strechy vznikla plocha s ihriskom aj na objekte jedálne a kuchyne.

Materská škola Selce

 

Trenčín – mesto na riekeTrenčín – mesto na rieke

Medzinárodná súťaž na urbanistické riešenie prepojenia centra Trenčína s oboma brehmi Váhu. Architekti zmenili súčasné hrádze, ktoré medzi mestom a riekou vytvárajú bariéru, a vytvorili atraktívnu riečnu krajinu. Na oboch brehoch tým vznikli nové možnosti pre rast mesta a verejných priestorov smerom k rieke.

 

Nová Kežmarská chataNová Kežmarská chata

Medzinárodná súťaž na chatu pri Veľkom Bielom plese vo výške 1 616 m. n. m., v náročnom prostredí bez akejkoľvek infraštruktúry. Kompaktná forma a minimalizovaná pôdorysná stopa obmedzia tvorbu závejov, južné fasády slúžia ako lapače slnečnej energie. Optimalizácia riešenia sa blížila návrhu kozmickej stanice.

Vyhliadková veža na Dubni

Veža sa snaží rozmazať hranice medzi prírodným a umelým prostredím. Dialóg medzi prírodou a architektúrou sa smerom nahor postupne mení a rozvíja. Konštrukcia sa vizuálne rozpúšťa do okolia a veža sa tak stáva symbolickým putom medzi nebom a zemou.

Vyhliadková veža na Dubni

 

Cvernovka BratislavaCvernovka Bratislava

Vyzvaná súťaž na revitalizáciu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Jasný urbanistický koncept podčiarkuje industriálny charakter zóny a pestrosťou funkcií prináša novú kvalitu bývania. Očakávaná bloková zástavba modeluje zaujímavé verejné a poloverejné plochy pre plnohodnotný mestský život.

 

Mestský úrad v LeopoldoveMestský úrad v Leopoldove

Architekti objekt úradu chápali ako komplex zložený z pôvodného notárskeho úradu premeneného na mestskú knižnicu, novostavby s požadovanými funkciami, a verejného priestoru medzi oboma budovami. Mestský úrad je teda koncentrované „miesto“ v meste, kde staré a nové stojí tvárou v tvár.

Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím

Premiestnením pôvodného vstupu vznikla adekvátna nástupná zóna. Autori do návrhu zakomponovali ochodzu – promenádu s takmer nehmotnou pergolou – a vytvorili plochy pre šport a slnenie. Hlavná budova – hala s bazénmi, je mierne nadvihnutá, aby si návštevníci mohli užívať výhľad na celý areál a park.

Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím

Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Súťaž na úpravu areálu, rekonštrukciu a nadstavbu hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy. Ťažiskom sa stala multifunkčná sála s výškou cez dve podlažia – reprezentatívny priestor na aktivity ZUŠ, ale aj mesta. Architektúra priznáva odlišnosť starých a nových štruktúr, no zároveň prospieva ich dialógu.

Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

 

Zámerom festivalu DAAD je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu. Veľké mená tvorcov na tomto poli a ich inšpiratívne myslenie razí cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie napádajú všetky predsudky na poli myslenia, tvrdia organizátori.

Tohoročný, ôsmy ročník festivalu DAAD 2017 sa koná pod záštitou Ministra kultúry SR, primátora mesta Bratislava a starostu Starého mesta Bratislava, v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Spolkom architektov Slovenska, Slovenským centrom dizajnu a školami akoVysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Termín festivalu je 30. 04. – 04. 06. 2017 (otvorenie výstavy 29. 04. 2017).

Viac informácií na webovej stránke DAAD

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: DAAD

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky