Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti navrhli riešenia pre Obchodnú ulicu

VEDA NA DOSAH

Tím 2 (Michal Hajduk)

Kvalita návrhov bola natoľko vysoká, že hodnotiaca komisia sa rozhodla pre netradičné riešenie a udelila až dve prvé miesta. Tak dopadol 6. ročník medzinárodnej univerzitnej študentskej súťaže MUNISS na tému SMART CITY, pričom súťažiaci predkladali svoje návrhy pre novú podobu Obchodnej ulice. Víťazmi sa za slovenskú stranu stali študenti Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a Fakulty architektúry STU v Bratislave a partnerských univerzít z Brna.

V rámci tímu 1 tak na prvom mieste skončil projekt Rubikova kocka „smart mesta“ Bratislavy. Tento víťazný návrh sa zameriaval najmä na ekosystémové služby v území a ich prínos pre adaptáciu na zmenu klímy, skvalitnenie verejných priestorov a estetickú hodnotu a v neposlednom rade na podporu komunít a aktivít miestnych obyvateľov prostredníctvom otvorenia a obnovy vybraných vnútroblokov na Obchodnej ulici. Autormi sú Monika Šteflovičová, Miroslava Šteflovičová, Barobora Mikolajčíková, Viera Baštáková, Alfréd Kaiser, Marie Lehovcová. „Účasť na MUNISS pre nás znamená možnosť podieľať sa na riešení problémov, prípadne prispieť k lepšiemu životu v Bratislave. Tiež je to dobrý spôsob, ako sa spoznať s novými ľuďmi a naučiť sa niečo nové,“ uviedla na margo motivácie zapojiť sa do súťaže Monika Šteflovičová.

Tím 1 (Monika Šteflovičová)

Tím 2, ktorý tiež skončil na prvom mieste, uspel s projektom Smart riešenia pre Obchodnú ulicu a okolie. Tento víťazný návrh sa zameriaval okrem iného na problematiku vizuálneho smogu, inovatívneho informačného systému a revitalizáciu priestranstiev a vnútroblokov v spojení s komunikáciou a podelením sa o informácie o udalostiach a aktivitách mesta priamo na Obchodnej ulici. Alexandra Adamišová, Katarína Bilková, Michal Hajduk, Linda Krasňanská, Monika Krčméryová, Lucia Petríková, Matúš Pružinec – to sú autori druhého víťazného projektu.

„Myšlienku zapojiť študentov univerzít Bratislavy a Brna do mestského diania a dať im možnosť nielen komentovať, ale aj sa aktívne zapojiť pokladám za správnu vec a dobrý krok zo strany magistrátov,“ vyjadril sa Michal Hajduk.

Najskôr Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Magistrát mesta Brno navrhli pre študentov ako súťažné zadanie dve témy a dve lokality, ku ktorým partnerské univerzity vytvorili zmiešané medzinárodné študentské tímy. Ich úlohou bolo navrhnúť  vhodné „smart“ riešenia na nimi zadané témy v mieste ich pôsobenia, pričom tímy vedené slovenskými lídrami riešili budúce smerovanie rozvoja Obchodnej ulice.

Súčasťou zadania bolo ukázať správny prístup a smer ako „poskladať“ jednotlivé časti tak, aby sa Bratislava ako celok stala rozumným mestom schopným využiť svoj potenciál pre tvorbu podmienok, ktoré smerujú k nárastu kvality života obyvateľov, návštevníkov, ale i životného priestoru pre podnikateľov. Výsledky 6. ročníka medzinárodnej univerzitnej študentskej súťaže MUNISS na tému SMART CITY boli vyhlásené v stredu koncom mája v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Ako odznelo z úst viacerých účastníkov, súťaž MUNISS opäť ukázala, že spolupráca miest s univerzitami prináša pozitívne výsledky a je potrebné túto spoluprácu ďalej prehlbovať. Celkovo sa tento rok do súťaže MUNISS zapojilo 6 tímov zo 4 univerzít a 2 krajín. Odborný garant súťaže prof. Maroš Finka sa na margo súťaže vyjadril: „Smart city nie je o technológiách, ale i o rozumnom prístupe a spolupráci. Súťaž MUNISS, ako aj toto podujatie, ukazuje, že mesto Bratislava spolu s Brnom chcú byť smart a vykročili správnym smerom.“

Tím 2 (Michal Hajduk)

Po skončení oficiálneho podujatia v Primaciálnom paláci spojeným s ukončením súťaže MUNISS nasledovala neformálna časť na verejnom priestranstve pred hotelom Crowne Plaza na Obchodnej ulici, kde program pokračoval verejnou diskusiou „O Obchodnej… na Obchodnej“. 

Cieľom podujatia bolo spojiť sily a verejne diskutovať o budúcnosti Obchodnej ulice a úlohe jednotlivých aktérov na jej ďalšom rozvoji. Za účasti najvyšších predstaviteľov zapojených miest, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala, námestníka primátora mesta Brna Jaroslava Kacera, významných expertov a zástupcov univerzít ako prof. Maroša Finku za STU v Bratislave, prof. Petra Smutného z Masarykovej univerzity v Brne, koordinátorov projektu MUNISS Jána Žáka a Silvie Ondrejičkovej, študentov hľadajúcich riešenia pre Obchodnú ulicu a predovšetkým samotných aktérov z dotknutého územia ako občianske združenie Obchodná ulica a okolie, prevádzkarov a verejnosti, sa v moderovaných diskusiách preberali témy, ako by mohla v budúcnosti vyzerať a fungovať Obchodná ulica.

Na záver vydareného podujatia poznamenal Vladimír Ondrejička z Ústavu manažmentu STU v Bratislave: „Hoci sa dnes hovorilo o mnohých problémoch Obchodnej ulice ako čistota, poriadok, údržba, kvalita osvetlenia, spolupráca a iné, ešte dôležitejšie sú optimizmus a ochota to zmeniť. A síce, zmeniť Obchodnú nie revolučne, ale evolučne. Spoločnými krokmi a aktivitami v spojení univerzity STU v Bratislave, miestnej komunity cez združenie Obchodná ulica a okolie ako i zodpovedných samospráv a miestnych podnikateľov.“

Počas celého podujatia bola k dispozícii plánovacia zóna, kde si mohol ktokoľvek oddýchnuť a  dozvedieť sa „ako sa rodí priestorový plánovač“, porozprávať sa so študentmi zapojenými do súťaže MUNISS alebo sa zapojiť do plánovania budúcnosti Obchodnej ulice prostredníctvom interaktívnej plánovacej hry, ktorú pripravili študenti Priestorového plánovania STU v Bratislave. Pri tejto hre občania vyjadrili pozitíva a negatíva, ktoré sú spojené s ich vnímaním Obchodnej ulice.

„Ľudia v rámci plánovacej hry uviedli pozitíva Obchodnej ako super miesto na stretnutia, kaviarne vo dvoroch a potenciál starých dvorov. Naopak, málo zelene a oddychových zón, vizuálny smog (bildoardy), chýbajúce koše a špina, sú pre ľudí negatívami tejto ulice,“ zhrnula výsledky hry koordinátorka MUNISS na STU v Bratislave Silvia Ondrejičková.

Hlavné mesto SR Bratislava je mladé dynamické mesto. Podporuje kreatívne smart riešenia zlepšujúce kvalitu života obyvateľov, ale i návštevníkov a turistov. Bratislava vidí potenciál v mladých ľuďoch, a preto podporuje mladých ľudí aj prostredníctvom takýchto projektov a rada opätovne podporí aj ďalší ročník medziuniverzitnej študentskej súťaže MUNISS, ktorá prehlbuje spoluprácu medzi univerzitami a súčasne prepája vzdelávanie s praxou.

 

Informácie a foto poskytli: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity a tiež Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD., vedecko-výskumný tajomník Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky