Biológia

Hľadajú sa nové technológie lesnej škôlkarskej výroby

Mnohé prírodné faktory prispievajú k tomu, že naše lesy si vyžadujú vždy nové technologické postupy v snahe o čo najvyššiu možnú prirodzenú obnovu....

| VEDA NA DOSAH

Podkôrny hmyz sa v našich lesoch šíri najintenzívnejšie za polstoročie

Naše lesy v posledných rokoch významne trápia najmä vietor a podkôrny hmyz. Šírenie škodcov je dokonca také intenzívne, aké tu nebolo za...

| VEDA NA DOSAH

Aké sú tajomstvá DNA pri objasňovaní trestných činov?

Vedeli ste, že DNA je molekula, zložená z lineárnej postupnosti základných stavebných jednotiek – tzv. báz – ktoré sú štyri, a sú...

| VEDA NA DOSAH

Ako sa navzájom odlišujú pohlavné chromozómy a ich gény?

Odpoveď na otázku, v čom sú pohlavné chromozómy X  a Y odlišné, je jednoduchá. Y chromozóm je menší ako X...

| Eva Miadoková

Hľadala liek na ochorenie javorov

Mladá študentka Miriam Feretová, ktorá momentálne študuje na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, má za sebou už niekoľko významných úspechov. Tým...

| Martina Pitlová

V Bratislave pomáhajú žabám už viac než tridsať rokov

V jarnom období sa ropuchy bradavičnaté (Bufo bufo), skokany hnedé (Rana temporaria) a v menšom rozsahu aj ďalšie druhy obojživelníkov...

| VEDA NA DOSAH

Gény od troch rodičov

Správa o tom, že sa narodilo dieťa s génmi od troch rodičov, obletela zemeguľu koncom minulého roku. Genetické manipulácie sa v...

| VEDA NA DOSAH

Genetické poruchy

Vznik genetických porúch môže byť podmienený mutáciami na úrovni génov. Vtedy hovoríme o génových, respektíve bodových mutáciách. Ku genetickým poruchám...

| Eva Miadoková

Večná dilema: dievča alebo chlapec

Ľudské telo sa skladá z miliónov buniek. Bunky  obsahujú tisíce rôznych génov poskytujúcich genetickú informáciu. V genetickej informácii je zakódovaný súbor...

| Eva Miadoková

Slovenské lesy starnú, ich zdravotný stav sa zhoršuje

Výmera lesných pozemkov na Slovensku sa nepretržite zvyšuje, horšie sme na tom ale s vekom našich stromov a tiež ich zdravotným stavom....

| VEDA NA DOSAH