Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako zvýšiť úroveň štruktúrnej biológie v Európe a vo svete

VEDA NA DOSAH

projekt INSTRUCT-ERIC

Vývoj a aplikácie najnovších metód štúdia biomolekúl na atómovej a molekulovej úrovni pre pochopenie ich funkcií na bunkovej úrovni je cieľom projektu INSTRUCT-ULTRA. Ide o program zameraný na podporu výskumu v oblasti štruktúrnej biológie v Európe a vo svete. Bol vytvorený ako podporný projekt pre INSTRUCT-ERIC v rámci H2020.

Oficiálny názov projektu znie Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote (Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research), pričom jeho zodpovedným riešiteľom je Dr. Miloš Hricovíni z Chemického ústavu SAV. Doba riešenia projektu je 1. január 2017 – 31. december 2020.

Hlavné ciele projektu sú:

  • podpora výskumu a postupné rozširovanie členstva Európskych krajín, ako aj mimoeurópskych krajín s cieľom vytvoriť konzorcium s najlepšou možnou infraštruktúrou v oblasti štruktúrnej biológie s ďalším zapojením sa do programu INSTRUC-ERIC;
  • dosiahnuť čo najefektívnejšiu podporu a servis pre akademickú obec, ako aj pre aplikačnú sféru (malé a stredné podniky);
  • zvýšiť úroveň štruktúrnej biológie v Európe a vo svete.

Ako uvádza Dr. Miloš Hricovíni, cieľom projektu INSTRUCT-ULTRA je podpora spolupráce a zapojenie sa do projektu INSTRUCT-ERIC tých laboratórií pôsobiacich v SAV a na univerzitách na Slovensku, ktoré sú zamerané na analýzu štruktúry biologicky aktívnych látok (proteínov, sacharidov, nukleových kyselín, ako aj ďalších prírodných a prírodne-identických syntetických zlúčenín), ich vlastností a medzimolekulových interakcií.

„Ďalším cieľom je umožnenie prístupu slovenským vedeckým pracovníkom k najlepším technológiám, ktoré sú v tejto oblasti v krajinách EÚ (kryo-elektrónová mikroskopia, NMR pri vysokých magnetických poliach, X-ray kryštalografia, a pod.). Tiež využívať najnovšie technológie, ktoré sú svojim zameraním na rozhraní medzi molekulovou štruktúrou a molekulovou biológiou, ako sú napr. kryo-elektrónová tomografia, X-ray zobrazovanie, ´single molecule techniques´“, in-cell NMR… .“

V prvom roku (2017) sa vedci zamerali hlavne na informovanie vedeckej obce o možnostiach, ktoré projekt INSTRUCT-ULTRA ponúka. Výskumníci z oblasti štruktúrnej biológie mali možnosť zúčastniť sa na workshope zorganizovanom s týmto účelom (október 2017). Na podujatí boli prezentované hlavne ciele a možnosti, ktoré je možné v projekte využívať. Účastníci zo Slovenska sa mohli oboznámiť s výsledkami dosiahnutými v jednotlivých laboratóriách SAV a vysokých školách, prezentovaných formou prednášok. „Napriek tomu, že vedecká komunita nie je veľká, mnohí účastníci nepoznali zameranie a výsledky kolegov, čo nakoniec vedie k zlepšeniu spolupráce aj v rámci Slovenska. Z finančných prostriedkov grantu sa podporila aj účasť výskumníkov z viacerých ústavov SAV a vysokých škôl na konferencii v Brne (Instruct Biennial Structural Biology Conference 2017), ktorá bola organizovaná v rámci projektu INSTRUCT-ERIC,“ konštatoval Dr. Miloš Hricovíni.

Rok 2018 je druhým rokom projektu, v ktorom bude pokračovať podpora využitia prístrojovej techniky v krajinách EÚ. Na jeseň je plánované druhé stretnutie formou konferencie spojenej s prezentáciou výsledkov laboratórií zo SAV a vysokých škôl. Okrem príspevkov zo Slovenska odznejú aj prednášky výskumníkov z krajín s dlhodobejším členstvom v programe INSTRUCT-ERIC.

V rámci projektu spolupracuje 16 laboratórií z 12 krajín. Koordinátor programu (Univerzita v Oxforde) plánuje postupné rozširovanie konzorcia o ďalšie krajiny z EÚ, ale aj z mimoeurópskeho priestoru. „V ďalšom období budeme podporovať využívanie prístrojovej techniky v krajinách EÚ, ako aj spoluprácu našich laboratórií s tými, ktoré sú už dlhodobejšie členmi v programe INSTRUCT,“ podotkol zodpovedný riešiteľ projektu.

Tento projekt by mal vyústiť do zlepšenia prístupu pracovníkov vedeckých a výskumných inštitúcií k najmodernejším výskumným technológiám, ktoré na Slovensku nemáme a ktoré umožňujú experimentálny výskum a spoluprácu v oblasti štruktúrnej biológie na svetovej úrovni.

Viac informácií o projekte

 

Informácie poskytol: Dr. Miloš Hricovíni z Chemického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://www.structuralbiology.eu/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky