Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

GrowBox System Alpha má umožniť pestovanie rastlín vhodných pre bežnú spotrebu aj pre misie na Mars

VEDA NA DOSAH

test systému uchytenia rastlín

Projekt s pracovným názvom „GrowBox System Alpha“ je zameraný na automatizované pestovanie rastlín v takzvanom GrowBox-e. Ide o zariadenie, v ktorom sú zasadené rastliny, o ktoré sa toto zariadenie samostatne stará. Projekt vzniká na pôde dvoch univerzít – Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave.

Projekt bol prezentovaný ako študentská inovácia počas zaujímavého networkingového podujatia TECH INNO DAY 2018, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2018 v Binariu na Starých Gruntoch v Bratislave. V poradí 5. ročník pripravil Univerzitný technologický inkubátor InQb v spolupráci s hlavným partnerom podujatia Nadáciou ESET a spoločnosťou ESET. Podujatie sa konalo pod záštitou rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

Predstaviteľ projektu Bc. Jakub Lenner vysvetľuje, aké riešenie projekt ponúka: „Rastliny nerastú klasicky v pôde, ale v tekutom médiu, takzvanom živnom roztoku. Tento spôsob pestovania sa nazýva hydropónia alebo hydroponické pestovanie. Hydropónia má oproti pestovaniu v pôde viacero výhod ako rýchlejší rast, možnosť veľmi dobre kontrolovať podmienky rastu, izolovanosť od okolitého prostredia, čo zabezpečí absenciu škodcov a rastlinných ochorení, čím odpadá nutnosť používania pesticídov a mnoho ďalších chemikálií.“

GrowBox vykonáva základné činnosti ako výmena živného roztoku a jeho príprava, regulácia osvetlenia, kontrola atmosféry v GrowBox-e, ale aj pokročilé funkcie ako monitorovanie rastlín, upozornenie pri neželanom stave rastlín/zariadenia a nebezpečných udalostiach. Správanie sa takéhoto zariadenia pritom určuje databáza rastlín, obsahujúca informácie o každom druhu rastliny, ktorý je možné v GrowBox-e pestovať, a ktorá sa môže počas chodu sama prispôsobovať. „Tento spôsob dodáva nášmu GrowBox-u vysokú flexibilitu na rozdiel od konkurenčných riešení. Naše zariadenie patrí do skupiny IOT zariadení, čo znamená, že je možné pripojiť ho do siete a využiť tak jeho pokročilé funkcie.“

Ako vlastne samotný nápad vznikol? „Ako partia študentov z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sme sa stretli v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity a inšpirovali sme sa pestovaním rastlín na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS alebo v habitatoch pre simulované misie na Mars a potenciálnym pestovaním rastlín na Marse/Mesiaci,“ vysvetlil Bc. Jakub Lenner.

tím v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity

Cieľom realizačného tímu je vytvorenie zariadenia, v ktorom bude možné pestovať ľubovoľný druh rastlín počas celého roka s minimálnou spotrebou vody a energie a ktoré bude využiteľné pre komerčné aj výskumné (simulované misie na Mars) použitie. „V súčasnosti finalizujeme testovací prototyp. Nasledujúca verzia by už mala byť použiteľná pre spomínané účely. Okrem hydropónie bude testovať aj iné spôsoby pestovania ako aeropónia či aquapónia. Náš systém bude oproti konkurenčným systémom, ktorých nie je veľa a ktoré sú väčšinou zamerané jednostranne, oveľa flexibilnejší.“

Projekt je práve vo fáze vývoja a postupného nákupu potrebných súčastí. Jeho tvorcovia sú presvedčení, že v budúcnosti nebudú ideálne podmienky pre vypestovanie dostatočného množstva potravín na nasýtenie rastúcej populácie kvôli nedostatku miesta a znečistenému prostrediu. Preto sa bude musieť presunúť pestovanie z horizontálnej polohy na vertikálnu pre zvýšenie produkcie. „Práve hydroponické systémy, ako ten náš, sú ideálnym riešením ako na Zemi, tak aj v prípadných vesmírnych kolóniách.“ Je využiteľný hlavne pre osobné potreby ako napr. pestovanie vzácnych rastlín v obdobiach alebo podmienkach, ktoré pestovanie rastlín neumožňujú. Za cieľového zákazníka možno považovať súkromný sektor, teda človeka pestujúceho pre vlastnú potrebu. Systém je vzhľadom na schopnosť pestovať rastliny v nehostinných podmienkach určený pre celosvetové využitie.

Konkurenčné systémy sú podľa tvorcov projektu GrowBox System Alpha zamerané na jeden alebo veľmi obmedzený počet pestovaných rastlín. „Majú taktiež obmedzené možnosti monitorovania a reakcie na výnimočné stavy. Sú určené prevažne ako doplnok do bytu. Existujú viaceré podobné projekty, hlavne zo zahraničia. Za zmienku určite stojí napríklad projekt študenta z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jeho produkt je už k dispozícii na predaj.“

 

Informácie a foto poskytol: Bc. Jakub Lenner

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky