Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vplyv dospievania na odolnosť srdca

VEDA NA DOSAH

srdce

Vplyv veku na odolnosť srdca voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu a adaptačné mechanizmy myokardu bol preukázaný vo viacerých štúdiách u človeka aj na animálnych modeloch.

„Mnoho výsledkov je však aj protichodných a preukazujú nielen pokles, ale aj zachovanie kardioprotekcie v staršom veku. V súčasnej dobe je výskum venovaný nielen vplyvu veku na klasický ischemický preconditioning, ale aj remote-ischemický preconditioning, a to hlavne pre jeho možné klinické využitie. Vo viacerých klinických štúdiách bol preukázaný protektívny účinok remote-ischemického preconditioningu aj u starších pacientov. Pomerne málo je však známe o účinku remote-ischemického preconditioningu a jeho vekovej závislosti na animálnych modeloch,“ uvádzajú Lucia Griecsová, Veronika Farkašová, Ľubomír Lonek, Ivan Gáblovský, Iveta Bernátová z Ústavu pre výskum srdca SAV, Bratislava a Táňa Ravingerová  z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava – autori projektu Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu. Zapojili sa do jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018, ktorú organizuje občianske združenie Preveda. Mladí výskumní pracovníci tak majú šancu prezentovať svoju prácu a výsledky.

Vo svojej štúdii skúmali účinky dospievania na funkciu srdca, jeho odpoveď na ischémiu a rozdiely v adaptačných mechanizmoch medzi ischemickým preconditioningom a remote-ischemickým preconditioningom, u juvenilných (1,5 mes.), mladších dospelých (3 mes.) a starších dospelých (6 mes.) samcov potkana kmeňa Wistar. „Srdcia boli perfundované metódou podľa Langendorffa, vystavené 30-min I/120-min R, s alebo bez predchádzajúceho preconditioningu. Klasický ischemický preconditioning bol indukovaný jedným cyklom 5-min I/5-min R (na izolovanom srdci). Remote-ischemický preconditioning bol indukovaný tromi cyklami 5-min I/5-min R, vykonanými na zadnej končatine anestezovaného potkana. Merali sme veľkosť infarktovej zóny, citlivosť voči ventrikulárnym arytmiám a postischemickú obnovu kontraktilnej funkcie srdca.“

Výskumníci dospeli k výsledku, že dospievanie zhoršilo odpoveď srdca na ischemicko-reperfúzne poškodenie (zväčšená infarktová zóna) a zvýšilo arytmogenézu. „Funkčná obnova vekom ovplyvnená nebola. Klasický ischemický preconditioning aj remote-ischemický preconditioning potlačili výskyt malígnych arytmií, zmenšili infarktovú zónu a zlepšili aj obnovu postischemickej obnovy kontraktilnej funkcie srdca u mladších skupín zvierat. Účinok klasického ischemického preconditioningu bol však u staršej skupiny potlačený. Na rozdiel od ischemického preconditioningu pri použití remote-ischemického preconditioningu bol kardioprotektívny účinok zachovaný aj u starších zvierat.“

Odborníci v závere konštatovali, že dospievanie zhoršuje odpoveď srdca na ischemicko-reperfúzne poškodenie a má za následok aj znížený účinok klasického ischemického preconditioningu. Ďalej, že remote-ischemický preconditioning sa javí ako účinný aj vo vyššom veku a predstavuje alternatívnu a dostupnejšiu stratégiu kardioprotekcie.

Autori príspevku Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu majú šancu prezentovať svoju prácu v rámci slávnostného vyhodnotenia konferencie prostredníctvom krátkej prednášky. Celkovo bude k dispozícii osem prednášok (10 min + 5).

Prihlásiť je možné práce v takých vybraných oboroch chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia, biotechnológia a potravinárska technológia, analytická chémia, organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia, environmentalistika, ale aj biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika či biometria.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.preveda.sk/conference/article/id=1693/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky