Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Stredozemné a Červené more – Stretnutie dvoch vodných svetov

VEDA NA DOSAH

Prednáška bola zameraná na fascinujúce detaily o prírodných dejinách dvoch morí, ktoré boli kedysi jedným. Volalo sa Tethys. Pred 20 až 15 miliónmi rokov sa však definitívne oddelili. Následne Stredozemné more v období Messinskej salinitnej krízy vyschlo. Keď sa more opäť naplnilo vodou, obnovilo sa už iba spojenie s Atlantikom cez Gibraltár. Tak sa zo Stredozemného mora stalo vnútorné more Atlantického oceánu.

Tento stav trval až do konca 19. storočia, kedy bol vybudovaný Suezský kanál. Staré spojenie dvoch vodných svetov sa opäť obnovilo. Morské organizmy začali migrovať z juhu na sever, ale oveľa menej opačným smerom. Najväčší biogeografický experiment súčasnosti sa začal. Ide o Lessepsovskú migráciu a tropikalizáciu Stredozemného mora. Náš hosť Dr. Hofrichter v prednáške okrem iného objasnil, prečo tento fenomén dnes poškodzuje čoraz viac už i tak ohrozené Mare Nostrum alebo naše more, ako Stredozemné more nazývali starí Rimania.

Kto je Robert Hofrichter

Dr. Robert Hofrichter zo Salzburgu, rodák z Bratislavy, je slovensko-rakúsky zoológ, morský biológ, cestovateľ, spisovateľ a fotograf. Jeho vedecký záujem sa orientuje najmä na Stredozemné more a Červené more. Založil dve výskumné stanice. Jednu na ostrove Krk v Chorvátsku a druhú v Dahabe na egyptskom Sinaji. Obidve patria do medzinárodnej mimovládnej ochranárskej organizácie MareMundi, ktorú založil a doteraz riadi.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky