Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Zážitkovom centre vedy Aurelium sa uskutoční súťaž robotov FIRST Global Slovensko 2023

VEDA NA DOSAH

Nadšenci robotiky si zmerajú sily už po piaty raz. V tomto roku aj s podporou Centra vedecko-technických informácií SR.

Podujatie: FIRST Global Slovensko 2023

Grafika k podujatiu FIRST Global Slovensko 2023. Zdroj: FIRST Global

Dňa 6. júna 2023 sa v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave uskutoční súťaž stredoškolských tímov v robotike FIRST Global Slovensko 2023.

Generálnym partnerom prestížneho podujatia, ktorého cieľom je podpora mladých talentov zanietených pre robotiku, vedu, nové technológie, strojárstvo a matematiku, je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

„Veľmi nás teší, že môžeme byť súčasťou FIRST Global Slovensko 2023 a podporiť tak šikovných študentov, ktorí sa zaujímajú o vedu, techniku a robotiku a chcú si vyskúšať prácu v tíme. Aj podporou takýchto podujatí sa snažíme motivovať mladých ľudí k záujmu o vedu a technológie, k ďalšiemu rozvoju a prehlbovaniu ich odborných poznatkov, čím súčasne pomáhame budovať konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti robotiky. Preto veľmi oceňujeme, že sa u nás organizujú podujatia ako toto, popularizujúce vedu a techniku, a že na nich môžeme participovať,“ uviedla vedúca odboru propagácie vedy a techniky CVTI SR Marta Pavliková.

Tím zúčastňujúci sa na platforme FIRST Global chce prostredníctvom podujatia ukázať mladým ľuďom dôležitosť komunikácie, spolupráce a hľadania spoločných riešení s využitím vedy a poukázať tak na možnosti riešenia najpálčivejších svetových problémov, ktoré sa v súčasnosti týkajú vody, energie, medicíny, potravín a vzdelania.

Na Slovensku súťaž zastrešuje občianske združenie FIRST Global Slovakia, ktorého zástupcovia nielen každoročne zostavujú slovenskú reprezentáciu, ale vybraných ľudí aj mentorujú a sprevádzajú ich na medzinárodnej olympiáde v robotike. „Cieľom programu FIRST Global je nielen inšpirovať a rozvíjať talenty. Cieľom je spájať mladých ľudí z celého Slovenska a z celého sveta pomocou jazyka vedy a technológií, ktorý je všade rovnaký. Vďaka spoločnému úsiliu dokážeme hľadať inovatívne odpovede a riešenia na najdôležitejšie otázky súčasnosti,“ povedal predseda občianskeho združenia Adam Kukla.

Súťaž je určená všetkým šikovným študentom bez ohľadu na typ školy, predchádzajúce skúsenosti či sociálno-ekonomické zázemie.

Úlohou je postaviť originálne roboty

Študenti súťažia v troj- až dvanásťčlenných tímoch, pričom pracujú so súpravami komponentov, ktoré získali po prihlásení sa do súťaže. Ich úlohou je postaviť originálne roboty s vlastnými programami a zameraniami. Vyskúšajú si prácu s elektromotormi, so senzormi, s riadiacimi jednotkami a mnohými ďalšími komponentmi. Na programovanie pritom využívajú platformu Blocks alebo jazyk Java.

Súťaž robotov zároveň zahŕňa niekoľko výziev. Zadaním Hardvérovej výzvy je navrhnutie, skonštruovanie a naprogramovanie robota, ktorý bude súťažiť v hernej aréne. Úlohou robotov bude zbierať v aréne loptičky predstavujúce molekuly oxidu uhličitého, zachytávať ich a uskladňovať v nádrži pred ich ďalším spracovaním. Okrem hlavnej ceny bude udelená aj cena za dizajn, respektíve za nápadité riešenie konštrukcie, programu, ovládania či použitia robota.

Súčasťou Softvérovej výzvy je naprogramovať virtuálny robot, ktorý prechádza bludiskom pomocou platformy Gears. Robot získava body za umiestňovanie magnetických diskov na podložky príslušných farieb. Pri programovaní možno použiť platformu Blocks či jazyk Python.

Okrem Hardvérovej a Softvérovej výzvy čaká súťažné tímy aj Tímová výzva, ktorej zadanie sa tímy dozvedia až v deň konania turnaja.

Zdroj: TS CVTI SR

(af, zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky