Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mobilná aplikácia Bebbo prináša cenné rady pre rodičov malých detí

VEDA NA DOSAH

Aplikácia obsahuje na jednom mieste potrebné a overené informácie týkajúce sa zdravia a vývinu detí od narodenia až po predškolský vek.

Rodina s dieťaťom a rodičovská aplikácia Bebbo. Zdroj foto: iStockphoto.com. Zdroj screenshotu aplikácie: Google Play

Rodičovská aplikácia Bebbo poskytne rodičom cenné informácie o zdraví a vývoji dieťaťa. Zdroj foto: iStockphoto.com. Zdroj screenshotu aplikácie: Google Play

Mobilná aplikácia Bebbo, dostupná v 15 krajinách sveta, bola stiahnutá viac ako miliónkrát. Určená je rodičom od narodenia dieťaťa až po obdobie predškolského veku. Môžu vďaka nej sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa: monitorovať rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania, a pritom získavať cenné rady a odporúčania.

Aplikácia vznikla ako spoločný projekt Unicefu, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) a občianskeho združenia Pediatri deťom.

Informácie na jednom mieste

V aplikácii Bebbo nájdu rodičia overené informácie na jednom mieste a majú ich poruke vždy, keď potrebujú. Na adaptácii Bebbo pracovali slovenskí špecialisti na detské zdravie z radov pediatrov, vývinových psychológov aj špeciálnych a liečebných pedagógov.

Slovenská verzia obsahuje informácie založené na vedeckom poznaní a medicínskej praxi na Slovensku pod garanciou SSPPS SLS. „Každá jedna veta bola posúdená slovenskými odborníkmi,“ hovorí pediatrička Beata Kartousová, členka výboru SSPPS SLS, spoluzakladateľka projektu Pediatri deťom a koordinátorka adaptácie aplikácie Bebbo.

Bebbo môžu používať obaja rodičia súčasne pre jedno alebo viac detí. Má jednoduchú navigáciu a rodičom poskytne dôveryhodné informácie zrozumiteľnou formou. Ak je obsah vopred stiahnutý, môže byť k dispozícii aj bez prístupu k internetu. Aplikácia je dostupná zadarmo a v slovenskom jazyku.

Dôležité povinné očkovania

Aplikácia pomáha rodičom sledovať i blížiace sa termíny očkovania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie detí. Upozorňuje tak na význam a potrebu očkovania ako najúčinnejšieho preventívneho opatrenia proti prenosným ochoreniam. „V novej aplikácii Bebbo nájdu rodičia odpovede na svoje otázky aj o očkovaní,“ uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

Podľa Tatiany Červeňovej by sme nemali zabúdať na to, že aj dnešní rodičia boli v detstve riadne zaočkovaní a vďaka tomu sa doposiaľ nestretli s ochoreniami, ako sú napríklad čierny kašeľ, osýpky alebo záškrt. „Rodič musí mať k dispozícii overené odborné informácie o očkovaní, aby sa mohol správne rozhodnúť s cieľom ochrániť zdravie svojho dieťaťa,“ uviedla.

Interaktívny sprievodca od narodenia do šiestich rokov veku

Bebbo má personalizovaný obsah. Rodičia zadávajú po stiahnutí aplikácie vek a pohlavie dieťaťa. Všetky údaje zadané do aplikácie na účely personalizácie sa ukladajú výlučne v osobnom zariadení používateľa.

Aplikácia poskytuje interaktívne nástroje v štyroch oblastiach. Pomocou zaznamenávania údajov o hmotnosti a výške môžu rodičia sledovať rast a prospievanie svojho dieťaťa.

V záložke s označením Preventívne prehliadky sú uvedené podrobné informácie o vykonávaných pravidelných preventívnych vyšetreniach u primárneho pediatra, rodičia sú zároveň notifikáciami upozorňovaní na blížiace sa termíny podľa veku dieťaťa.

Aplikácia posiela rodičovi pripomienky k plánovaným očkovaniam a je možné do nej zapisovať vykonané očkovania. Jej nosnou časťou je sprievodca vývinom dieťaťa, ktorý vedie rodiča jednotlivými vekovými obdobiami. Vysvetľovaním a zaznamenávaním vývinových míľnikov dostáva rodič výnimočnú pomoc v starostlivosti o optimálne napredovanie svojho dieťaťa.

Aplikácia je venovaná aj hrám

Významným prínosom je časť aplikácie označená Hry, ktorá ponúka rodičom nápady, ako sa zapojiť do hravej interakcie a podporiť motorické a sociálno-emocionálne zručnosti detí, reč a komunikáciu, poznávanie a kognitívny vývin. Aplikácia obsahuje množstvo hier usporiadaných prehľadne a podľa zamerania. Rodič v nich môže listovať a vybrať si jednoduché, ale aj komplexnejšie aktivity.

Časť hry je prepojená s nástrojom na sledovanie vývinu. Ak dieťa nedosiahne určitý míľnik odporúčaný pre jeho vek, aplikácia ponúkne hru alebo aktivitu, ktorú môžu rodičia použiť na podporu práve tohto aspektu vývinu.

Nezabúda ani na zdravie rodičov

Aplikácia sa venuje aj rodičom a ich psychickému zdraviu. Lebo nie nadarmo sa hovorí, že keď je spokojný rodič, býva spokojné i dieťa. „Veľmi ma potešilo, že v Bebbo aplikácii sú aj články, ktoré sa venujú rodičom – ich psychickému zdraviu, podpore a edukácii. Sú to veľmi dôležité témy a zaslúžia si oveľa väčšiu pozornosť, aká sa im dostáva. To, ako sa majú samotní rodičia a v akom psychosociálnom prostredí dieťa vyrastá, priamo ovplyvňuje samotné dieťa a jeho vývin. Tieto témy sú určite dôležitou súčasťou primárnej pediatrickej starostlivosti,“ dodáva MUDr. Alžbeta Kadlečíková, lekárka urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb a mama troch detí, ktorá spolupracovala na adaptácii obsahu aplikácie.

Dôležitý informačný kanál pre rodičov

Aplikácia prichádza v čase, keď počet pediatrov na Slovensku klesá a ich priemerný vek je 59 rokov. Podľa Eleny Prokopovej, prezidentky SSPPS SLS a hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast ide o „jedno z možných riešení, ako zachovať najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť o stúpajúci počet detí v ambulancii“.

Bebbo pomáha zvýšiť informovanosť rodičov a upriamuje ich pozornosť na podporu zdravia a všestranného prospievania nielen detí, ale aj celých rodín. „Každá príležitosť podporiť rodičov v zložitom a zároveň dôležitom období raného detstva ich detí, keď často prežívajú obavy a neistotu, je vítaná. V čase, keď zápasíme s nedostatkom pediatrov, bude aplikácia pre rodičov veľkou pomocou,“ vysvetľuje pediatrička Beata Kartousová.

Aplikácia je bezplatná, bez reklamy a dostupná pre používateľov zariadení so systémom Android aj iOS. Dá sa stiahnuť na App Store a Google Play.

Zdroj: TS Slovenskej lekárskej spoločnosti

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky